3.29.2021

Fínsko

Fínsko, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 3.26.2021

Francúzsko

Francúzsko, je štát v západnej Európe. Susediace krajiny sú Andorra, Belgicko, Luxembursko, Monako, Nemecko, Španielsko, Švajčiarsko, Taliansko. Hlavné mesto je Paríž.

Emmanuel Macron * Emmanuel Macron - Prezident Francúzska od 2017

Politika Francúzska stojí na princípe poloprezidentského systému určeného francúzskou ústavou Francúzskej piatej republiky.

REPUBLiKA

Národ sa vyhlasuje za nedeliteľnú, sekulárnu, demokratickú a sociálnu republiku. Ústava stanovuje rozdelenie právomocí a hlása francúzsku oddanosť právam človeka a princípom národnej suverenity, ako ich definuje Deklarácia z roku 1789.

Politický systém Francúzska pozostáva z výkonnej moci, zákonodarnej moci a súdnej moci. Výkonnú moc vykonáva prezident republiky a vláda. Vláda sa skladá z predsedu vlády a ministrov. Predsedu vlády menuje prezident a zodpovedá sa parlamentu. Vládu vrátane predsedu vlády môže odvolať Národné zhromaždenie.

SÚDNiCTVO

Vo Francúzsku sú kariérni sudcovia považovaní za štátnych zamestnancov, ktorí vykonávajú jednu zo suverénnych právomocí štátu, takže na sudcovskú funkciu majú nárok francúzski občania, nie však občania ostatných krajín EÚ. Nezávislý súdny systém vo Francúzsku požíva osobitnú zákonnú ochranu zo strany výkonnej moci. Postupy menovania, povyšovania a odvolávania sudcov sa líšia v závislosti od toho, či ide o riadny alebo administratívny úkon. Menovanie sudcov v súdnictve musí schváliť osobitný senát, Vysoká súdna rada. Po vymenovaní slúžia kariérni sudcovia doživotne a nemôžu byť odvolaní bez osobitného disciplinárneho konania vedeného pred Radou s riadnym procesom.

Ministerstvo spravodlivosti zabezpečuje správu súdov a súdnictva, vrátane vyplácania miezd alebo výstavby nových súdnych budov. Ministerstvo tiež financuje a spravuje väzenský systém. V neposlednom rade prijíma a spracováva žiadosti o prezidentskú milosť a navrhuje legislatívu týkajúcu sa vecí občianskeho alebo trestného súdnictva. Minister spravodlivosti je tiež šéfom prokuratúry, aj keď je to kontroverzné, pretože sa to považuje za konflikt záujmov v prípadoch, ako je politická korupcia voči politikom.

 

MAPA FRANCÚZSKO

 3.25.2021

Francúzska Guyana

Francúzska Guyana, je krajina v ____. Susediace krajiny sú Surinam, Brazília. Rozloha ___ km². Hlavné mesto je ____.

 

MAPA __

 3.23.2021

Gabon

Gabon, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 3.20.2021

Gambia

Gambia, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 3.17.2021

Ghana

Ghana, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 3.14.2021

Grécko

Grécko, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 3.11.2021

Grenada

Grenada, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 3.08.2021

Gruzínsko

Gruzínsko, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 3.05.2021

Guatemala

Guatemala, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 3.02.2021

Guinea

Guinea, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.