6.28.2021

Benin

Benin, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 

MAPA __

 6.25.2021

Bhután

Bhután, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 

MAPA __

 6.22.2021

Bielorusko

Bielorusko, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 

MAPA __

 6.19.2021

Bolívia

Bolívia, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 

MAPA __

 6.16.2021

Bosna a Hercegovina

Bosna a Hercegovina, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 

MAPA __

 6.13.2021

Botswana

Botswana, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 

MAPA __

 6.10.2021

Brazília

Brazília, je najväčšia krajina v Južnej Amerike. Susediace krajiny sú Francúzska Guyana, Surinam, Guyana, Venezuela, Kolumbia, Peru, Bolívia, Paraguaj, Argentína, Uruguaj. Hlavné mesto je Brazília.

* Luis Inacio Lula da Silva - prezident od roku 2023

Podľa ústavy je Brazília demokratická federatívna republika s prezidentským systémom. Prezident je hlavou štátu aj predsedom vlády Únie a je volený na štvorročné funkčné obdobie s možnosťou opätovného zvolenia na druhé po sebe nasledujúce funkčné obdobie.

REPUBLiKA

 

MAPA BRAZÍLIA

 

ODKAZY

 6.07.2021

Brunej

Brunej, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 6.04.2021

Bulharsko

Bulharsko, je prímorská, európska krajina na Balkánskom polo­strove, na pobreží Čierneho mora. Susediace krajiny sú Grécko, Macedónsko, Rumunsko, Srbsko, Turecko. Hlavné mesto je Sofia.

Rumen Radev * Rumen Radev - prezident od roku 2017

Podľa ústavy z roku 1991 je Bulharsko parlamentnou republikou s jasným rozdelením právomocí - zákonodarná, výkonná, súdna.

REPUBLiKA

Národnými symbolmi bulharského štátu sú vlajka, hymna a štátny znak republiky. Moc v štáte sa delí medzi parlament, radu ministrov a prezidenta. Národné zhromaždenie je jednokomorový parlament a pozostáva z 240 poslancov volených na obdobie 4 rokov. Rada ministrov je hlavným orgánom výkonnej moci v Bulharskej republike. Skladá sa z predsedu vlády , podpredsedov vlády a rezortných ministrov. Prezident je volený priamo na 5-ročné obdobie s právom jednej opätovnej voľby.

Sofia * Sofia - hlavné mesto Bulharska

Bulharsko je členom EU, svojou rozlohou takmer 111 000 km² a 7 000 000 obyvateľmi je šestnástou najväčšou krajinou v Európe. Sofia je hlavné a najväčšie mesto krajiny; ďalšie veľké mestá sú Plovdiv, Varna a Burgas. Prístup k Čiernemu moru robí z Bulharska vyhľadávanú turistickú destináciu.

MAPA BULHARSKO

 

ODKAZY

 6.01.2021

Burkina Faso

Burkina Faso, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.