6.28.2021

Benin

Benin, je prímorská kra­jina v západnej Afrike s počtom obyvateľov 8.439.000. Susediace krajiny sú Burkina Faso, Nigéria, Niger, Togo. Rozloha 112.622 km². Hlavné mesto je Porto Novo.

Patrice Guillaume Athanase TalonPatrice Talon - Prezident Benin od r 2016

Prezidentská reprezentatívna demokratická republika, kde prezident Beninu je hlavou štátu aj predsedom vlády v rámci systému via­ce­rých strán. Výkonnú moc vykonáva vláda. Zákonodarnú moc má vláda aj zákonodarný zbor. Súdnictvo je nezávislé od výkonnej a zákonodarnej moci. Súčasný politický systém je odvodený od ústavy Beninu z roku 1990 a následného prechodu k demokracii v roku 1991.

Preambula ústavy
Dahomey, vyhlásená 4. decembra 1958 za republiku, pristúpila k medzinárodnej suverenite 1. augusta 1960. Keď sa 30.11.1975 stala Béninskou ľudovou republikou a 1. marca 1990 Béninskou republikou, zažila turbulentné ústavný a politický vývoj od jeho získania nezávislosti. Trvalá zostala len opcia v prospech republiky. Postupné zmeny politických režimov a vlád neotupili odhodlanie Béničanov hľadať vo svojom duchu kultúrne, filozofické a duchovné hodnoty civilizácie, ktoré podporujú formy ich vlastenectva. Ná­rod­ná konferencia aktívnych síl národa, ktorá sa konala v Cotonou od 19. do 28. februára 1990, aby vrátila dôveru ľudu, umožnila národné zmierenie a nástup éry demokratického obrodenia.

Deň po tejto konferencii My, BÉNIČANIA znovu potvrdzujeme náš zásadný odpor voči akémukoľvek politickému režimu založenému na svojvôli, diktatúre, nespravodlivosti, korupcii, sprenevere verej­ných financií, regionalizme, rodinkárstve, konfiškácii moci a osobnej moci; Vyjadrite našu pevnú vôľu brániť a chrániť našu dôstojnosť v očiach sveta a znovu nájsť miesto a úlohu priekopníka demokracie a ochrany ľudských práv, ktoré boli predtým naše;

ÚstavaPreambula ústavy

Slávnostne potvrďte naše odhodlanie prostredníctvom tejto ústavy vytvoriť právny štát a pluralitnú demokraciu, v ktorej budú za­ru­če­né, chránené a podporované základné ľudské práva, verej­né slo­bo­dy, dôstojnosť ľudskej bytosti a spravodlivosť ako podmienka po­treb­ná na skutočnú harmonický rozvoj každého Béničana v jeho časovej a kultúrnej dimenzii, ako aj v duchovnej;

Opätovne potvrdiť našu oddanosť princípom demokracie a ľudských práv, ako ich definovala Charta Organizácie Spojených národov z roku 1945 a Všeobecná deklarácia ľudských práv z 1948, Africká charta ľudských práv a práv národov prijatá v 1981 Organizácia africkej jednoty a ratifikovaná Béninom 20. januára 1986 a ktorej ustanovenia tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto súčasnej ústavy a beninského práva a majú vyššiu hodnotu ako vnútorné právo;

Potvrdiť našu vôľu spolupracovať v mieri a priateľstve so všetkými národmi, ktoré zdieľajú naše ideály slobody, spravodlivosti, ľudskej solidarity založenej na zásadách rovnosti, vzájomného záujmu a vzájomného rešpektovania národnej suverenity a územnej ce­list­vosti;

Vyhlasujte našu oddanosť veci africkej jednoty a zaväzujte sa, že nenecháme kameň na kameni, aby sme realizovali miestnu a re­gio­nál­nu integráciu; Slávnostne prijmite túto ústavu, ktorá bude najvyšším zákonom štátu a ktorej prisaháme lojalitu, vernosť a rešpekt.

HLAVNÉ MESTO PORTO NOVO

Porto NovoHlavné mesto Porto Novo

Porto-Novo je v itinerároch návštevníkov často prehliadané, čo je škoda, pretože v mnohých ohľadoch je skutočne zaujímavé a zároveň jedno z najatraktívnejších miest v krajine. Porto-Novo je politické a komerčné hlavné mesto Beninu. V porovnaní s Cotonou pôsobí ako malé a zabudnuté provinčné mestečko, ale je vskutku významnejšie. V skutočnosti vám musí byť Porto-Novo trochu ľúto, pretože naozaj musí zápasiť s pocitmi bezvýznamnosti. Na jednej strane je to Cotonou, mladší sused ležiaci len 40 minút na západ, ktorý odišiel a prevzal všetky zariadenia, všetky práce, všetku zábavu a všetky nádeje; a asi hodinu na východ je to dokonané mestom Lagos. Ale Porto-Novo nie je ohromené svojimi neustále rastúcimi bratrancami; v skutočnosti tam len chladne sedí a tvrdí, že je hlavným mestom.

MAPA BENiN

 6.25.2021

Bhután

Bhután, je horská kra­jina v Ázii. Susediace krajiny sú India, Čína. Rozloha 47.000 km², počet obyvateľov 700.000. Hlavné mesto je Thimbu.

Džigme Khesar Namgjel WangčhugDžigme Khesar Namgjel Wangčhug - kráľ od roku 2008

Bhután je od 2008 konštitučnou monarchiou. Hlavou štátu je kráľ Bhutánu. Výkonnú moc vykonáva rada ministrov na jej čele stojí predseda vlády. Zákonodarnú moc má dvojkomorový parlament, horná komora Národná rada a dolná komora Národné zhromaždenie. V roku 2008 Bhután prijal svoju modernú ústavu, ktorá kodifikovala vládne inštitúcie a právny rámec pre demokratický systém viacerých strán.

Preambula Ústavy
My, ľudia z Bhutánu: Požehnaní trojitým drahokamom, ochranou našich strážnych božstiev, múdrosťou našich vodcov, večným bo­hatstvom, Pelden Drukpa a vedením Jeho Veličenstva Druk Gyalpa, Jigme Khesar Namgyel Wangchuck; Slávnostne sa zaväzujeme po­silniť suverenitu Bhutánu, zabezpečiť požehnanie slobody, spra­vod­livosť a pokoj a posilniť jednotu, šťastie a blahobyt ľudí navždy; Týmto ustanovte a prijmite túto ústavu pre Bhutanské kráľovstvo na pätnásty deň piateho mesiaca roku samcov zemského potkana, ktorý zodpovedá osemnástemu dňu júla, dvetisíc osem.

HLAVNÉ MESTO THiMPHU

Hlavné mesto Thimphu sa rozprestiera v západnom centrálnom Bhutáne a je známe mnohými budhistickými pamiatkami, hornatou himalájskou krajinou, bohatou kultúrou a náboženskými miestami. MestoV Thimphu je ponorené do hustých tmvých himalájskych lesov s hlbokými jazerami, návštevníkov lákajú jaskynné nástenné maľby v starodávnom chráme Changangkha Lhakhang, ako suvenír na pamiatku si môžete kúpiť zaujímavo tvarované kukri nože alebo tradičné oblečenie na trhu.

Hlavné mesto Thimphu * Hlavné mesto Thimphu

Thimphu je baštou bhutánskeho umenia, histórie a architektúry. Tashichho Dzong, najmohutnejší kláštor Thimphu, vládny palác a pevnosť, je obdarený starodávnou architektúrou Ta-dzong a stre­chami so zlatými listami. Národný pamätník Chorten, venovaný svetovému mieru, je obielený pamätník so zlatou vežou. Ďalším majstrovským umeleckým dielom je 51 m vysoká pozlátená socha Budhu Dordenma. Medzi ďalšie dôležité atrakcie Thimphu patrí kláštor Gangtey, Národná bhutánska knižnica, Kráľovská botanická záhrada, Simtokha Dzong a Národné múzeum ľudového dedičstva.

V rámci prehliadky Thimphu môžete vyliezť na 2.865 m vysokú Bhutánsku vysielaciu vežu s panoramatickým výhľadom na mesto, navštíviť továreň na papier Jungshi, kde sa dozviete, ako sa tra­dič­ne vyrába papier, vydať sa na vzrušujúce safari v rezervovanom lese Motithang Takin a Tango Goemba. Zastavte sa, vychutnajte si hovädzie rezance v reštauráciách na trhu Norling a plavte sa po malebnej rieke Wang Chu.

MAPA BHUTÁN

 

TURiZMUS, DOVOLENKA v BHUTÁNE

Svet dovoleniek: dovolenka Bhután.

Cestovanie za dobrodružstvom v prostredí vysokých hôr, v krajine najšťastnejších ľudí na svete je regulované miestnymi úradmi. Tu­ris­ti môžu cestovať výlučne podľa vopred pripraveného cestovného programu ušitého vopred na mieru, oficiálne schválenou cestovnou kanceláriou prostredníctvom zahraničného agenta. Pre tieto účely bolo zriadených vyše 75 turistických spoločností, ktoré organizujú turizmus v Bhutáne. Návštevníci získajú vstupné víza vo svojej do­movskej krajine prostredníctvom veľvyslanectiev alebo konzulátu.

 

HiMALÁJE

 6.22.2021

Bielorusko

Bielorusko, je kra­jina vo východnej Európe s rozlohou 207.595 km² má 9.784.000 obyvateľov. Susediace krajiny sú Litva, Lotyšsko, Poľsko, Rusko, Ukrajina. Hlavné mesto je Minsk.

Alexandr Grigorievič Lukašenko - Prezident od roku 1994

Ústava Bieloruska bola prijatá 15. marca 1994 Najvyššou radou Bieloruskej republiky, má 9 oddielov, 9 hláv a 156 článkov. Ústava stelesňuje historickú skúsenosť formovania bieloruskej štátnosti. Vychádza z neodňateľného suverénneho práva bieloruského ľudu určovať svoj vlastný osud a byť plnohodnotným členom globálneho spoločenstva. Podľa čl. 2 je človek, jeho práva, slobody a ich za­ru­če­né uplatňovanie najvyšším cieľom spoločnosti a štátu.

Bieloruský prezident je volený priamo bieloruským ľudom na ob­do­bie piatich rokov. Prezident je zodpovedný za suverenitu Bieloruskej republiky, národnú bezpečnosť, územnú celistvosť, politickú a eko­no­mic­kú stabilitu. Prezident Bieloruskej republiky je aj hlavným veliteľom ozbrojených síl Bieloruska a šéfom Bezpečnostnej rady.

MAPA BIELORUSKO

Bieloruské ToPky
Najvyšší vrch: Dziaržynskaja hara 345 m n. m.
Podnebie: mierne podnebné pásmo, kontinentálne podnebie.
Priemerná teplota: 17,5 °C júl; -7 °C január.
Vodstvo: Pripiať, Dneper, Berezina, Sož.
Najväčšia rieka: Dneper.
More: suchozemská krajina

ADMINISTRATÍVNE ČLENENIE BIELORUSKA

Aadministratívno-územnou jednotkou prvej úrovne je mesto Minsk a 6 regiónov. Druhým stupňom je rozdelenie krajov do 118 okresov a 10 miest. Tretí stupeň tvorí 104 miest okresnej podriadenosti, 27 mestských sídiel, 1151 obcí.

mapa oblastí Bieloruska

HLAVNÉ MESTO MINSK

Minsk patrí k najstarším mestám v Európe. Prvá písomná zmienka o hlavnom meste Bieloruskej republiky je z roku 1067.

* Hlavné mesto Minsk

V tom čase zjednotení vnuci Rognedu, synovia Jaroslava Múdreho - kniežatá Kyjeva Izyaslav, Svyatoslav a Vsevolod Jaroslavič - prišli s armádou neďaleko mesta Menesk v odvete za ťaženie polotského kniežaťa Vseslava Bryachislavicha proti Pskovu. Dobyli mestskú pevnosť Menesk a porazili vojská Vseslava v pamätnej bitke na Nemige, opísanej v Rozprávke o Igorovom ťažení. O tisícročie neskôr sa mesto stalo jedným z najznámejších mierových centier 21. storočia. Minsk, ktorý bol zničený a znovuzrodený, pozná cenu mieru, ako jediné mestom v Bielorusku získalo v roku 1974 titul „Hrdinské mesto“ na pamiatku zásluh jeho obyvateľov v boji proti fašizmu počas Veľkej vlasteneckej vojny.

V hlavnom meste sa nachádzajú tie najvýznamnejšie objekty a inštitúcie krajiny: Palác nezávislosti - štátna rezidencia prezidenta Bieloruskej republiky, administratíva prezidenta Bieloruskej re­pub­liky, Národné zhromaždenie a Rada Ministrov, Národná banka, Výkonný výbor Spoločenstva nezávislých štátov, diplomatický zbor, konzuláty, zastúpenia medzinárodných orga­ni­zá­cií v Bieloruskej republike.

Atrakcie hlavného mesta

Vizitkami hlavného mesta Bieloruska sú Pamätník víťazstva na Námestí víťazstva, snehobiela radnica na Námestí slobody, budova Národnej knižnice Bieloruska, útulné Trinity Suburb, Ortodoxná katedrála Svätého Ducha a Katolícka katedrála. Chrám Panny Márie, Kostol sv. Simeona a Heleny (Červený kostol), pravoslávny chrámový pamätník na počesť Všetkých svätých a na pamiatku obetí, budova Kostola sv. Národné akademické Veľké divadlo opery a baletu, Minské brány - vežové budovy na Staničnom námestí - to je prvá vec, ktorú hostia uvidia, keď prídu do hlavného mesta železnicou.

 6.19.2021

Bolívia

Bolívia, je kra­jina v južnej Amerike. Susediace krajiny sú Argentína, Brazília, Čile, Paraguaj, Peru. Rozloha 1.098.581 km², obyvateľov 10.300.000. Hlavné mesto je La Paz.

Luis Arce prezident BolívieLuis Arce - Prezident Bolivie od 2020

Prezidentská reprezentatívna demokratická republika, kde prezident je hlavou štátu, predsedom vlády a taktiež predsedom rôznorodého systému viacerých strán. Výkonnú moc vykonáva vláda Bolívie. Zákonodarnú moc má vláda aj dve komory parlamentu. Súdnictvo aj volebná zložka sú nezávislé od výkonnej a zákonodarnej moci. Ústava Bolívie bola prijatá prostredníctvom referenda v roku 2009, čím sa zabezpečil jednotný sekulárny štát.

Preambula ústavy
V dávnych dobách boli postavené hory, rieky sa pohybovali, tvorili sa jazerá. Náš Amazon, náš chaco, naše vysočiny a naše roviny a údolia boli pokryté zeleňou a kvetmi. Túto posvätnú Matku Zem sme zaľudnili rôznymi tvárami a odvtedy chápeme súčasnú pluralitu všetkých vecí a našu rozmanitosť ako bytosti a kultúry. Takto my tvoríme naše mestá a nikdy sme nerozumeli rasizmu, kým sme ním netrpeli od katastrofálnych čias kolónie. Bolívijský ľud, pluralitného zloženia, z hĺbky histórie, inšpirovaný bojmi minulosti, v proti­ko­lo­niál­nom povstaní domorodcov, v nezávislosti, v ľudových oslo­bo­dzo­vacích bojoch, v domorodých, sociálnych a odborových po­cho­doch, v vodné a októbrové vojny, v bojoch o pôdu a územie a so spomienkou na našich mučeníkov budujeme náš nový štát. Štát založený na rešpekte a rovnosti všetkých, s princípmi suverenity, dôstojnosti, komplementarity, solidarity, harmónie a rovnosti pri rozdeľovaní a prerozdeľovaní sociálneho produktu, kde prevláda snaha o dobrý život; s ohľadom na ekonomickú, sociálnu, právnu, politickú a kultúrnu pluralitu ľudí tejto krajiny; v ko­lektívnom spo­lužití s prístupom k vode, práci, vzdelaniu, zdraviu a bývaniu pre všetkých. Necháme za sebou koloniálny, republikánsky a neo­libe­rálny štát. Berieme na seba historickú výzvu kolektívneho budo­va­nia jednotného sociálneho štátu mnohonárodného komunitárneho práva, ktoré integruje a vyjadruje ciele napredovania smerom k demokratickej, produktívnej, mierotvornej a inšpiratívnej Bolívii, odhodlanej integrálnemu rozvoju a sebaurčeniu miest. My, ženy a muži, prostredníctvom ustanovujúceho zhromaždenia a s pôvodnou mocou ľudu vyjadrujeme svoj záväzok k jednote a celistvosti krajiny. Plníme mandát našich národov, so silou našej Pachamamy a vďaka Bohu, znovu sme obnovili Bolíviu. Česť a sláva mučeníkom zakladajúceho a oslobodzujúceho činu, ktorí umožnili túto novú históriu.

MAPA BOLÍViA

 6.16.2021

Bosna a Hercegovina

Bosna a Hercegovina, je kra­jina v strednej Európe. Susedné krajiny sú Čierna Hora, Chorvátsko, Srbsko. Rozloha 51.197 km², počet obyvateľov 4.553.000. Hlavné mesto je Sarajevo.

Prezídium Bosna a HerzegovinaPrezídium Bosna a Herzegovina

Parlamentná zastupiteľská demokracia, výkonnú moc vykonáva Rada ministrov Bosny a Hercegoviny. Zákonodarnú moc má Rada ministrov a Parlamentné zhromaždenie Bosny a Hercegoviny. Čle­no­via parlamentného zhromaždenia sa vyberajú podľa systému pomerného zastúpenia. Súdnictvo je nezávislé od výkonnej a zákonodarnej moci.

 

MAPA BOSNA A HERCEGOViNA

 6.13.2021

Botswana

Botswana, je suchozemská kra­jina v južnej Afrike. Susedné kra­jiny sú Južná Afrika, Namíbia, Zimbabwe, Zambia. Rozloha 600.370 km², počet obyvateľov 1.965.000. Hlavné mesto je Gaborone.

Mokgweetsi MasisiMokgweetsi Masisi - Prezident Botswany od 2018

Parlamentná reprezentatívna demokratická republika, v ktorej je prezident Botswany hlavou štátu aj predsedom vlády v rámci systému viacerých strán. Výkonnú moc vykonáva vláda. Zákonodarnú moc má vláda aj parlament Botswany.

 

MAPA BOTSWANA

 6.10.2021

Brazília

Brazília, je najväčšia krajina v Južnej Amerike. Susediace krajiny sú Francúzska Guyana, Surinam, Guyana, Venezuela, Kolumbia, Peru, Bolívia, Paraguaj, Argentína, Uruguaj. Rozlohou 8.547.877 km² je piatou najväťčou krajinou sveta. Hlavné mesto je Brazília.

* Luis Inacio Lula da Silva - prezident od roku 2023

Podľa ústavy je Brazília demokratická federatívna republika s prezidentským systémom. Prezident je hlavou štátu aj predsedom vlády Únie a je volený na štvorročné funkčné obdobie s možnosťou opätovného zvolenia na druhé po sebe nasledujúce funkčné obdobie.

REPUBLiKA

 

MAPA BRAZÍLIA

 

ODKAZY

 6.07.2021

Brunej

Brunej, je kra­jina v Ázii na ostrove Borneo. Susediace krajiny sú Malajzia. Rozloha 5.765 km². Hlavné mesto Bandar Seri Begawan.

Hassanal BolkiahHassanal Bolkiah - sultán Bruneja

Vláda Bruneja je vláda únie vytvorená ústavou Bruneja, kde je brunejský sultán hlavou štátu aj predsedom vlády. Sultán je hlavou štátu a predsedom vlády v Bruneji. Vykonáva absolútne právomoci a plnú výkonnú moc v rámci ústavy z roku 1959. Sultánovi radí a predsedá piatim radám, ktoré menuje. Päť rád sú Tajná rada, Nástupnícka rada, Náboženská rada, Rada ministrov a Legislatívna rada.

Preambula ústavy
Keďže ustanovenie je uvedené v samostatnom vyhlásení (v tejto ústave v určitých záležitostiach označovaná ako „Proklamácia o nástupníctve a regentstve, 1959“) ovplyvňujúce Jeho Veličenstvo sultána a Yang Di-Pertuan, nástupníctvo sultanátu a jeho veličenstva sultána a Yang Di-Pertuanovej rodiny.

Keďže máme v úmysle vládnuť v súlade s ustanoveniami tejto ústavy a zákonov Brunejsko-darussalamského štátu a postupnými krokmi ďalej zaviesť ďalšie zastupiteľské inštitúcie do vlády Brunejsko-darussalamského štátu.

A Keďže sme, s radou a súhlasom našich tradičných poradcov, rozhodla prijať takéto ustanovenia pre nariadenie vlády Bruneja Darussalam, ako je uvedené ďalej.

Teraz teda my právami a právomocami našich Výsad ako Sultán a Yang Di-Pertuan zo suverénneho štátu a územia Brunej Darussalam a všetky jeho Závislosti, týmto vyhlásite v našom mene a v nás mene a pre a ďalej v mene našich nástupcov takto:

 

HLAVNÉ MESTO BANDAR SERi BEGAWAN

Bandar Seri BegawanHlavné mesto Bandar Seri Begawan

Centrum mesta sa nachádza na severnom brehu Sungai Brunei 12 km proti prúdu rieky z Brunejského zálivu, ktoré je chránené pred búrkami aj cunami. Bandar Seri Begawan je dnes moderné mesto so širokými ulicami a palácovými budovami. V nedávnej minulosti to bola malajská rybárska dedina na rieke Brunej, v ktorej ľudia žili ako rybári v skromných obydliach pri rieke a boli vystavení útokom pirátov, Portugalcov a Španielov. Na rozdiel od iných hlavných miest juhovýchodnej Ázie je Bandar Seri Begawan najlepšie pokojné až ospalé centrum krajiny. Táto absencia zhonu je tiež súčasťou toho, čo robí Brunej lákadlom pre cestovateľov. Vzduch v meste je čistý a cesty bez veľkých kolón. Nestretnete sa s davmi turistov. Mestá ropných magnátov bývajú okázalé, honosné, s palácom, do ktorého sa väčšinou nedá vstúpiť. Niekoľko obrovských mešít a významný hotel Bandar. Mestský život sa v podstate točí okolo dvoch zábav: nakupovanie a jedenie. Spôsob, akým sa moderné mesto prelína s prekvitajúcim dažďovým pralesom, robí z Bandar Seri Begawan výnimočné miesto. Mesto má najviac zelene zo všetkých metropol juhovýchodnej Ázie. Na vydláždených chodníkoch v centre mesta je normálne vidieť tropické zvieratá. Môžete ísť z kaviarne v centre na sedenie na lodi, úplne ponorené do mangrovového lesa za niekoľko minút.

 

MAPA BRUNEJ

 6.04.2021

Bulharsko

Bulharsko, je prímorská, európska krajina na Balkánskom polo­strove, na pobreží Čierneho mora. Susediace krajiny sú Grécko, Macedónsko, Rumunsko, Srbsko, Turecko. Rozloha 110.910 km², hlavné mesto je Sofia.

Rumen Radev * Rumen Radev - prezident od roku 2017

Podľa ústavy z roku 1991 je Bulharsko parlamentnou republikou s jasným rozdelením právomocí - zákonodarná, výkonná, súdna.

REPUBLiKA

Národnými symbolmi bulharského štátu sú vlajka, hymna a štátny znak republiky. Moc v štáte sa delí medzi parlament, radu ministrov a prezidenta. Národné zhromaždenie je jednokomorový parlament a pozostáva z 240 poslancov volených na obdobie 4 rokov. Rada ministrov je hlavným orgánom výkonnej moci v Bulharskej republike. Skladá sa z predsedu vlády , podpredsedov vlády a rezortných ministrov. Prezident je volený priamo na 5-ročné obdobie s právom jednej opätovnej voľby.

Sofia * Sofia - hlavné mesto Bulharska

Bulharsko je členom EU, svojou rozlohou takmer 111 000 km² a 7 000 000 obyvateľmi je šestnástou najväčšou krajinou v Európe. Sofia je hlavné a najväčšie mesto krajiny; ďalšie veľké mestá sú Plovdiv, Varna a Burgas. Prístup k Čiernemu moru robí z Bulharska vyhľadávanú turistickú destináciu.

MAPA BULHARSKO

 

ODKAZY

 6.01.2021

Burkina Faso

Burkina Faso, je suchozemská kra­jina v západnej Afrike. Susediace krajiny Benin, Ghana, Mali, Niger, Pobrežie Slonoviny, Togo. Rozloha 274.200 km². Hlavné mesto je Ouagadougou.

Ibrahim TraoréIbrahim Traoré - Prezident Burkina Faso od 2022

Politika Burkiny Faso sa odohráva v rámci poloprezidentskej re­pub­li­ky, kde predseda vlády Burkiny Faso stojí na čele vlády v rámci systému viacerých strán. Hlavou štátu je prezident Burkiny Faso. Výkonnú moc vykonáva prezident aj vláda. Zákonodarnú moc má vláda aj parlament.

Preambula
(Zákon č. 002/97/ADP z 27. januára 1997)
My, suverénny ľud Burkiny Faso, vedomí, že máme svoju zod­po­ved­nosť a povinnosti pred históriou a pred ľudstvom; Silné z našich demokratických úspechov;

Zviazaní na zachovanie týchto úspechov a vedení túžbou vy­bu­do­vať právny štát zaručujúci výkon kolektívnych a individuálnych práv, slobody, dôstojnosti, bezpečnosti, blahobytu, rozvoja, rovnosti a spravodlivosti ako základných hodnôt pluralitnej spoločnosti pokrok a bez akýchkoľvek predsudkov;

Opätovne potvrdzujúc našu oddanosť boju proti všetkým formám nadvlády, ako aj demokratickej povahe moci;

Hľadajúc ekonomickú a politickú integráciu s ostatnými národmi Afriky s cieľom vybudovať federatívnu jednotu Afriky;

Prihlásenie sa k Všeobecnej deklarácii ľudských práv z roku 1948 ak medzinárodným nástrojom zaoberajúcim sa ekonomickými, po­li­tic­kými, sociálnymi a kultúrnymi problémami;

Opätovne potvrdzujúc náš záväzok voči Africkej charte ľudských práv a práv národov z roku 1981

So želaním podporovať mier, medzinárodnú spoluprácu, mierové riešenie sporov medzi štátmi v oblasti spravodlivosti, rovnosti, slobody a suverenity národov;

Vedomí, že je absolútne nevyhnutné chrániť životné prostredie;

Schváľujeme a príjmame túto ústavu, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je táto preambula.

 

MAPA BURKiNA FASO