12.31.2020

Kapverdy

Kapverdy, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 12.28.2020

Katar

Katar, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 12.25.2020

Kazachstan

Kazachstan, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 12.22.2020

Keňa

Keňa, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 12.19.2020

Kirgizsko

Kirgizsko, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 12.16.2020

Kiribati

Kiribati, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 12.13.2020

12.10.2020

Kolumbia

Kolumbia, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 12.07.2020

Komory

Komory, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 12.04.2020

Kongo

Kongo, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 12.01.2020

11.28.2020

Kórea

Kórea, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 11.25.2020

Kostarika

Kostarika, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 11.22.2020

Kuba

Kuba, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 11.19.2020

Kuvajt

Kuvajt, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 11.16.2020

Laos

Laos, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 11.13.2020

Lesotho

Lesotho, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 11.10.2020

Libanon

Libanon, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 11.07.2020

Libéria

Libéria, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 11.04.2020

Líbya

Líbya, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 11.01.2020

Lichtenštajnsko

Lichtenštajnsko, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 10.29.2020

Litva

Litva, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 10.26.2020

Lotyšsko

Lotyšsko, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 10.23.2020

Luxembursko

Luxembursko, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 10.20.2020

Severné Macedónsko

Severné Macedónsko, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 10.17.2020

Madagaskar

Madagaskar, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 10.14.2020

Maďarsko

Maďarsko, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 10.11.2020

Malajzia

Malajzia, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 10.08.2020

Malawi

Malawi, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 10.05.2020

Maledivy

Maledivy, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 10.02.2020

Mali

Mali, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 9.29.2020

Malta

Malta, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 9.26.2020

Maroko

Maroko, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 9.23.2020

9.20.2020

Maurícius

Maurícius, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 9.17.2020

Mauritánia

Mauritánia, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 9.14.2020

Mexiko

Mexiko, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 9.11.2020

Mikronézia

Mikronézia, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 9.08.2020

Mjanmarsko

Mjanmarsko, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 9.05.2020

Moldavsko

Moldavsko, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 9.02.2020

Monako

Monako, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 8.31.2020

Mongolsko

Mongolsko, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 8.28.2020

Mozambik

Mozambik, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 8.25.2020

Namíbia

Namíbia, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 8.22.2020

Nauru

Nauru, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 8.19.2020

Nemecko

Nemecko, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 8.16.2020

Nepál

Nepál, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 8.13.2020

Niger

Niger, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 8.10.2020

Nigéria

Nigéria, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 8.07.2020

Nikaragua

Nikaragua, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 8.04.2020

Nórsko

Nórsko, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 8.01.2020

Nový Zéland

Nový Zéland, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 7.29.2020

Omán

Omán, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 7.26.2020

Organizácia Spojených národov

Organizácia Spojených národov OSN (angl. United Nations - UN) je medzinárodná organizácia založená v roku 1945, ktorá združuje 193 členských štátov. Poslanie a činnosť OSN sa riadi cieľmi a zása­dami obsiahnutými v charte. OSN je jediným spoľahlivým miestom na Zemi, kde sa môžu všetky národy sveta stretávať, diskutovať o spoločných problémoch a hľadať riešenia pre medzinárodný mier a bezpečnosť, rozvíjanie priateľských vzťahov medzi národmi a pod­po­rovať sociálny pokrok, lepšiu životnú úroveň a ľudské práva, z ktorých bude mať prospech celé ľudstvo.

OSN

HLAVNÉ CiELE OSN

1. Udržovať mier na celom svete.
2. Rozvíjať priateľské vzťahy medzi národmi.
3. Pomáhať národom zlepšovať život chudobných ľudí.
4. Zosúlaďovať kroky národov pri dosahovaní týchto cieľov.

Svoju činnosť organizuje na základe princípov Charty OSN

CHARTA OSN

Je základný dokument. V preambule sa uvádza:

"MY, ĽUDIA SPOJENÝCH NÁRODOV, ROZHODNUTÍ
• zachrániť nasledujúce generácie pred metlou vojny, ktorá dvakrát za náš život priniesla ľudstvu nevýslovný smútok,
• znovu potvrdiť vieru v základné ľudské práva, v dôstojnosť a hodnotu ľudskej osoby, v rovnaké práva mužov a žien a veľkých a malých národov
• vytvoriť podmienky, za ktorých možno zachovať spravodlivosť a rešpektovanie záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv a iných prameňov medzinárodného práva,
• podporovať sociálny pokrok a lepšiu životnú úroveň vo väčšej slobode,

A PRE TIETO CIELE
• praktizovať toleranciu a žiť spolu v mieri ako dobrí susedia
• zjednotiť naše sily na udržanie medzinárodného mieru a bezpečnosti
• zabezpečiť prijatím zásady, že ozbrojená sila nebude použitá, s výnimkou spoločného záujmu,
• využívať medzinárodný mechanizmus na podporu hospodárskeho a sociálneho pokroku všetkých národov,

ROZHODLI SME SA SPOJIŤ NAŠE ÚSILIE NA DOSIAHNUTIE TÝCHTO CIEĽOV.
V súlade s tým naše príslušné vlády prostredníctvom zástupcov zhromaždených v meste San Francisco, ktorí preukázali svoje plné právomoci, o ktorých sa zistilo, že sú v dobrej a náležitej forme, súhlasili s touto Chartou Organizácie Spojených národov a týmto zakladajú medzinárodnú organizáciu, známu ako Organizácia Spojených národov".

V ďalšom sa obsah Charty OSN člení do 19 kapitol, v ktorých sú prostredníctvom 111 článkov stanovené princípy OSN.

 • Kapitola I: Účely a princípy
 • Kapitola II: Členstvo
 • Kapitola III: Orgány
 • Kapitola IV: Valné zhromaždenie
 • Kapitola V: Bezpečnostná rada
 • Kapitola VI: Tichomorské riešenie sporov
 • Kapitola VII: Konanie pri ohrození mieru, porušení mieru a agresívnych činoch
 • Kapitola VIII: Regionálne opatrenia
 • Kapitola IX: Medzinárodná hospodárska a sociálna spolupráca
 • Kapitola X: Hospodárska a sociálna rada
 • Kapitola XI: Deklarácia o nesamosprávnych územiach
 • Kapitola XII: Medzinárodný správcovský systém
 • Kapitola XIII: Poručenská rada
 • Kapitola XIV: Medzinárodný súdny dvor
 • Kapitola XV: Sekretariát
 • Kapitola XVI: Rôzne ustanovenia
 • Kapitola XVII: Prechodné bezpečnostné opatrenia
 • Kapitola XVIII: Zmeny a doplnenia
 • Kapitola XIX: Ratifikácia a podpis

Úplné znenie: Charta OSN

HLAVNÉ ORGÁNY OSN

Hlavné orgány Organizácie Spojených národov sú Valné zhro­ma­ždenie, Bezpečnostná rada, Hospodárska a sociálna rada, Poručen­ská rada, Medzinárodný súdny dvor a Sekretariát OSN. Všetky boli založené na základe Charty OSN, keď bola organizácia založená v roku 1945.

Valné zhromaždenie je hlavným poradným, politickým a zastu­piteľským orgánom OSN. Vo Valnom zhromaždení je zastúpených všetkých 193 členských štátov OSN, čo z neho robí jediný orgán OSN s univerzálnym zastúpením. Každý rok v septembri sa v sále Valného zhromaždenia v New Yorku stretáva plné členstvo OSN na výročnom zasadnutí Valného zhromaždenia a všeobecnej rozprave, na ktorej sa zúčastňuje a vystupuje mnoho hláv štátov. Rozhodnu­tia o dôležitých otázkach, ako sú mier a bezpečnosť, prijímanie nových členov a rozpočtové záležitosti, si vyžadujú dvojtretinovú väčšinu Valného zhromaždenia. O ostatných otázkach sa rozhoduje jednoduchou väčšinou. Valné zhromaždenie každoročne volí pred­sedu VZ vykonávať jednoročné funkčné obdobie.
» Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov

Bezpečnostná rada má podľa Charty OSN primárnu zodpovednosť za udržiavanie medzinárodného mieru a bezpečnosti. Má 15 členov (5 stálych a 10 nestálych členov). Každý člen má jeden hlas. Podľa charty majú všetky členské štáty povinnosť dodržiavať rozhodnutia Rady. Bezpečnostná rada preberá vedúcu úlohu pri určovaní exis­tencie ohrozenia mieru alebo agresu. Vyzýva strany sporu, aby ho urovnali mierovými prostriedkami, a odporúča spôsoby úpravy alebo podmienky urovnania. V niektorých prípadoch sa Bezpeč­nostná rada môže uchýliť k uvaleniu sankcií alebo dokonca povoliť použitie sily na udržanie alebo obnovenie medzinárodného mieru a bezpečnosti. Bezpečnostná rada má predsedníctvo, ktoré každý mesiac rotuje a mení sa.
» Bezpečnostná rada

Hospodárska a sociálna rada je hlavným orgánom pre koordi­náciu, preskúmanie politiky, politický dialóg a odporúčania týkajúce sa ekonomických, sociálnych a environmentálnych otázok, ako aj implementáciu medzinárodne dohodnutých rozvojových cieľov. Slúži ako centrálny mechanizmus činnosti systému OSN a jeho špeciali­zo­vaných agentúr v ekonomickej, sociálnej a environmentálnej oblasti, dohliada na pomocné a odborné orgány. Má 54 členov, ktorých volí valné zhromaždenie na prekrývajúce sa trojročné obdobia. Je to ústredná platforma Organizácie Spojených národov pre úvahy, diskusie a inovatívne myslenie o trvalo udržateľnom rozvoji.
» Hospodárska a sociálna rada

Poručenská rada bola zriadená v roku 1945 Chartou OSN podľa kapitoly XIII, aby poskytovala medzinárodný dohľad nad 11 zve­reneckými územiami, ktoré boli zverené pod správu siedmich členských štátov, a zabezpečovala, aby sa podnikli primerané kroky na prípravu týchto území pre seba. - vláda a nezávislosť. Do roku 1994 všetky zverenecké územia dosiahli samosprávu alebo nezá­vis­losť. Poručenská rada pozastavila činnosť 1. novembra 1994. Uznesením prijatým 25. mája 1994 Rada zmenila a doplnila svoj rokovací poriadok tak, že zrušila povinnosť stretávať sa každoročne a súhlasila s tým, že sa budú stretávať podľa potreby – svojím rozhodnutím alebo rozhodnutím jej prezidenta alebo na žiadosť väčšiny jej členov alebo Valného zhromaždenia alebo Bezpeč­nost­nej rady.

Medzinárodný súdny dvor je hlavným súdnym orgánom Orga­nizácie Spojených národov. Jej sídlom je Palác mieru v Haagu (Holandsko). Je to jediný zo šiestich hlavných orgánov Organizácie Spojených národov, ktorý sa nenachádza v New Yorku (Spojené štáty americké). Úlohou súdu je urovnávať v súlade s medziná­rodným právom právne spory, ktoré mu predložia štáty, a pos­ky­tovať poradné stanoviská k právnym otázkam, ktoré mu predkla­dajú oprávnené orgány a špecializované agentúry Organizácie Spojených národov. Medzinárodný súdny dvor funguje v súlade so svojím štatútom.
» Medzinárodný súdny dvor

Sekretariát pozostáva z generálneho tajomníka a desaťtisícov medzinárodných zamestnancov OSN, ktorí vykonávajú každodennú prácu OSN na základe mandátu Valného zhromaždenia a ďalších hlavných orgánov Organizácie. Generálny tajomník je hlavným administratívnym riaditeľom organizácie, ktorého menuje Valné zhromaždenie na odporúčanie Bezpečnostnej rady na päťročné, obnoviteľné obdobie. Generálny tajomník je tiež symbolom ideálov organizácie a obhajcom všetkých národov sveta, najmä chudob­ných a zraniteľných. Členovia personálu OSN sú najímaní na me­dzi­národnej aj miestnej úrovni a pracujú v služobných staniciach a na mierových misiách po celom svete. Ale slúžiť veci mieru vo svete násilia je nebezpečné zamestnanie. Veď od založenia Organizácie Spojených národov položili v jej službách životy stovky statočných mužov a žien.
» Sekretariát

VŠEOBECNÁ DEKLARÁCIA ĽUDSKÝCH PRÁV

Všeobecná deklarácia ľudských práv je základným dokumentom v dejinách ľudských a občianskych práv, pozostáva z 30 článkov, ktoré tu podrobne opisujú „základné práva a základné slobody“ jednotlivca a potvrdzujú ich univerzálny charakter ako inherentný, neodňateľný a použiteľný pre všetky ľudské bytosti. Všeobecná deklarácia ľudských práv, prijatá ako „spoločný štandard dosiah­nuteľný pre všetkých ľudí a všetky národy“, zaväzuje štáty, aby uznali všetkých ľudí ako „narodených slobodných a rovných v dôstojnosti a právach“ bez ohľadu na „národnosť, miesto bydliska, pohlavie, národného alebo etnického pôvodu, náboženstva, farby pleti, jazyka alebo iného postavenia“. Deklarácia sa považuje za míľnikový dokument pre svoj univerzalistický jazyk, ktorá neodka­zuje na konkrétnu kultúru, politický systém alebo náboženstvo. Priamo inšpirovala vývoj medzinárodného práva v oblasti ľudských práv a bola prvým krokom pri formulovaní Medzinárodnej listiny ľudských práv, ktorá bola dokončená v roku 1966 a vstúpila do platnosti v roku 1976.

Úplné znenie: Všeobecná deklarácia ľudských práv OSN

Táto norma iniciovala vznik ďalších dokumentov, ktoré deklarujú ľudské práva, napr.
- Európsky dohovor o ľudských právach
- Deklarácia práv dieťaťa
- Listina základných práv a slobôd

ŠTRUKTÚRA OSN

 

Fondy a programy

 • UNDP - rozvojové programy (New York City, USA)
  • UNCDF - fond pre rozvoj kapitálu
  • UNV - program pre dobrovoľníkov
 • UNEP - životné prostredie (Nairobi, Keňa)
 • UNFPA - populačný fond (New York City, USA)
 • UN-HABITAT - ľudské sídla (Nairobi, Keňa)
 • UNICEF - detský fond > unicef.sk (New York City, USA)
 • WFP - svetový potravinový program (Rím, Taliansko)

Špecializované agentúry

 • FAO - org. pre výživu a poľnohospodárstvo (Rím, Taliansko)
 • ICAO - organizácia civilného letectva (Montreal, Kanada)
 • IFAD - fond pre rozvoj poľnohospodárstva (Rím, Taliansko)
 • ILO - organizácia práce (Ženeva, Švajčiarsko)
 • IMF - medzinárodný menový fond (Washington, DC, USA)
 • IMO - námorná organizácia (Londýn, Spojené kráľovstvo)
 • ITU - telekomunikačná únia (Ženeva, Švajčiarsko)
 • UNESCO - vzdelávanie, veda a kultúra (Paríž, Francúzsko)
 • UNIDO - priemyselný rozvoj (Viedeň, Rakúsko)
 • UNWTO - organizácia cestovného ruchu (Madrid, Španielsko)
 • UPU - poštová únia (Bern, Švajčiarsko)
 • WHO - svetová zdravotnícka organizácia (Ženeva, Švajčiarsko)
 • WIPO - duševné vlastníctvo (Ženeva, Švajčiarsko)
 • WMO - meteorologická organizácia (Ženeva, Švajčiarsko)
 • WORLD BANK - svetová banka (Washington, DC, USA)
  • IBRD - Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj
  • IDA - Medzinárodná asociácia pre rozvoj
  • IFC - Medzinárodná finančná korporácia

Iné subjekty a orgány

 • UNAIDS - program pre HIV / AIDS (Ženeva, Švajčiarsko)
 • UNHCR - komisár OSN pre utečencov (Ženeva, Švajčiarsko)
 • UNIDIR - výskum odzbrojenia (Ženeva, Švajčiarsko)
 • UNITAR - inštitút pre výcvik a výskum (Ženeva, Švajčiarsko)
 • UNOPS - projektové služby (Kodaň, Dánsko)
 • UNRWA - pomoc palestínskym utečencom (Ammán, Jordánsko)
 • UNSSC - vzdelávacia organizácia (Turín, Taliansko)
 • UNU - univerzita (Tokio, Japonsko)
 • UN WOMEN - posilnenie postavenia žien (New York, USA)
 • UNGEGN - expert zemepisné názvy (Viedeň, Rakúsko)
 • UNGGIM - globálne geopriestorové info (New York, USA)
 • UNICRI - výskum kriminality a spravodlivosti (Turín, Taliansko)
 • UNRISD - výskum sociálny rozvoj (Ženeva, Švajčiarsko)

Súvisiace organizácie

 • CTBTO - zákaz jadrových skúšok (Viedeň, Rakúsko)
 • IAEA - agentúra pre atómovú energiu (Viedeň, Rakúsko)
 • ICC - medzinárodný trestný súd (Haag,Holandsko)
 • IOM / .sk - organizácia pre migráciu (Ženeva, Švajčiarsko)
 • ISA - úrad pre morské dno (Kingston, Jamajka)
 • ITLOS - tribunál pre morské právo (Hamburg,Nemecko)
 • OPCW - zákaz chemických zbraní (Haag, Holandsko)
 • UNFCCC - dohovor o zmene klímy (Bonn, Nemecko)
 • WTO - svetová obchodná organizácia (Ženeva, Švajčiarsko)
 • ITC - obchodné centrum (Ženeva, Švajčiarsko)
 • UNCTAD - Konf. pre obchod a rozvoj (Ženeva, Švajčiarsko)

ČLENSKÉ ŠTÁTY OSN

OSN oficiálne vznikla 24.10.1945 po ratifikácii Charty Organizácie Spojených národov piatimi stálymi členmi Bezpečnostnej rady Orga­nizácie Spojených národov: Čínska republika, Francúzsko, Sovietsky zväz, Spojené kráľovstvo a Spojené štáty americké; a väčšinou ostatných signatárov. V tom roku vstúpilo do OSN celkovo 51 pôvodných alebo zakladajúcich členov; 50 z nich podpísalo chartu na Konferencii OSN o medzinárodnej organizácii 26. júna 1945 v San Franciscu a Poľsko až v októbri toho istého roku.

Medzi 50 zakladajúcimi členmi OSN bolo aj Československo. Od roku 2011 má OSN celkom 193 členských štátov. Posledným členom sa 14. júla 2011 stal Južný Sudán. Kosovo alebo Taiwan sú len čiastočne uznanými štátmi a OSN ich plnú samostatnosť ešte neuznáva. Vatikán má pri Organizácii Spojených národov štatút stáleho pozorovateľa.

Afganistan19.11.1946
Albánsko14.12.1955
Alžírsko08.10.1962
Andorra28.07.1993
Angola01.12.1976
Antigua a Barbuda11.11.1981
Argentína24.10.1945
Arménsko02.03.1992
Austrália01.11.1945
Azerbajdžan02.03.1992
Bahamy18.09.1973
Bahrajn21.09.1971
Bangladéš17.09.1974
Barbados09.12.1966
Barma19.04.1948
Belgicko27.12.1945
Belize25.09.1981
Benin20.09.1960
Bhután21.09.1971
Bielorusko24.10.1945
Bolívia14.11.1945
Bosna a Hercegovina22.05.1992
Botswana17.10.1966
Brazília24.10.1945
Brunej21.09.1984
Bulharsko14.12.1955
Burkina Faso20.09.1960
Burundi18.09.1962
Čad20.09.1960
Česká republika19.01.1993
Chorvátsko22.05.1992
Čierna Hora28.06.2006
Čile24.10.1945
Čína24.10.1945
Cookove ostrovy-
Cyprus20.09.1960
Dánsko24.10.1945
Dominika18.12.1978
Dominikánska republika24.10.1945
Džibutsko20.09.1977
Egypt24.10.1945
El Salvador24.10.1945
Ekvádor21.12.1945
Eritrea28.05.1993
Estónsko17.09.1991
Etiópia13.11.1945
Fidži13.10.1970
Filipíny24.10.1945
Fínsko14.12.1955
Francúzsko24.10.1945
Gabon20.09.1960
Gambia21.09.1965
Ghana08.03.1957
Grécko25.10.1945
Grenada17.09.1974
Gruzínsko31.07.1992
Guatemale21.11.1945
Guinea12.12.1958
Guinea Bissau17.09.1974
Guyana20.09.1966
Haiti24.10.1945
Holandsko10.12.1945
Honduras17.12.1945
India30.10.1945
Indonézia28.09.1950
Irak21.12.1945
Irán24.10.1945
Írsko14.12.1955
Island19.11.1946
Izrael11.05.1949
Jamajka18.09.1962
Japonsko18.12.1956
Jemen30.09.1947
Jordansko14.12.1955
Južná Afrika7.11.1945
Južný Sudán14.07.2011
Kambodža14.12.1955
Kamerun20.09.1960
Kanada09.11.1945
Kapverdy16.09.1975
Katar21.09.1971
Kazachstan02.03.1992
Keňa16.12.1963
Kirgizsko02.03.1992
Kiribati14.09.1999
Kolumbia05.11.1945
Komory12.11.1975
Konžská demokratická republika20.09.1960
Kongo20.09.1960
Kórejská ľudovodemokratická republika17.09.1991
Kórejská republika17.09.1991
Kosovo-
Kostarika02.11.1945
Kuba24.10.1945
Kuvajt14.05.1963
Laos14.12.1955
Lesotho17.10.1966
Libanon24.10.1945
Libéria02.11.1945
Líbya14.12.1955
Lichtenštajnsko18.09.1990
Litva17.09.1991
Lotyšsko17.09.1991
Luxembursko24.10.1945
Macedónsko08.04.1993
Madagaskar20.09.1960
Maďarsko14.12.1955
Malajzia17.09.1957
Malawi01.12.1964
Maledivy21.09.1965
Mali28.09.1960
Malta01.12.1964
Maroko12.11.1956
Maršalove ostrovy17.09.1991
Maurícius24.04.1968
Mauritánia27.10.1961
Mexiko7.11.1945
Mikronézia17.09.1991
Mjanmarsko19.04.1948
Moldavsko02.03.1992
Monako28.05.1993
Mongolsko27.10.1961
Mozambik16.09.1975
Namíbia23.04.1990
Nauru14.09.1999
Nemecko18.09.1973
Nepál14.12.1955
Niger20.09.1960
Nigéria7.10.1960
Nikaragua24.10.1945
Nórsko27.11.1945
Nový Zéland24.10.1945
Omán07.10.1971
Pakistan30.09.1947
Palau15.12.1994
Panama13.11.1945
Papua-Nová Guinea10.10.1975
Paraguaj24.10.1945
Peru31.10.1945
Pobrežie Slonoviny20.09.1960
Poľsko24.10.1945
Portoriko (USA)-
Portugalsko14.12.1955
Rakúsko14.12.1955
Rovníková Guinea12.11.1968
Rumunsko14.12.1955
Rusko24.10.1945
Rwanda18.09.1962
Samoa15.12.1976
San Maríno02.03.1992
Saudská Arábia24.10.1945
Senegal28.09.1960
Seychely21.09.1976
Sierra Leone27.09.1961
Singapur21.09.1965
Slovensko19.01.1993
Slovinsko22.05.1992
Somálsko20.09.1960
Spojené Arabské Emiráty09.12.1971
Spojené kráľovstvo24.10.1945
Spojené štáty americké24.10.1945
Srbsko01.11.2000
Srí Lanka14.12.1955
Stredoafrická republika20.09.1960
Sudán12.11.1956
Surinam4.12.1975
Svazijsko24.09.1968
Svätý Krištof a Nevis23.09.1983
Svätá Lucia18.09.1979
Svätý Tomáš a Princov ostrov16.09.1975
Svätý Vincent a Grenadíny16.09.1980
Sýria24.10.1945
Šalamúnove ostrovy19.09.1978
Španielsko14.12.1955
Švajčiarsko10.09.2002
Švédsko19.11.1946
Tadžikistan02.03.1992
Taiwan-
Taliansko14.12.1955
Tanzánia14.12.1961
Thajsko15.12.1946
Togo20.09.1960
Tonga14.09.1999
Trinidad a Tobago18.09.1962
Tunisko12.11.1956
Turecko24.10.1945
Turkménsko02.03.1992
Tuvalu05.09.2000
Uganda25.10.1962
Ukrajina24.10.1945
Uruguaj18.12.1945
Uzbekistan02.03.1992
Vanuatu15.09.1981
Vatikán-
Venezuela15.11.1945
Vietnam20.09.1977
Východný Timor27.09.2002
Zambia01.12.1964
Západná Sahara-
Zimbabwe25.08.1980


7.23.2020

Pakistan

Pakistan, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 7.20.2020

Palau

Palau, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 7.17.2020

Panama

Panama, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 7.14.2020

7.11.2020

Paraguaj

Paraguaj, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 7.08.2020

Peru

Peru, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 7.05.2020

Pobrežie Slonoviny

Pobrežie Slonoviny, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 7.02.2020

Poľsko

Poľsko, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 6.29.2020

Portoriko

Portoriko, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 6.26.2020

Portugalsko

Portugalsko, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 6.23.2020

Rakúsko

Rakúsko, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 6.20.2020

Rovníková Guinea

Rovníková Guinea, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 6.17.2020

Rumunsko

Rumunsko, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 6.14.2020

Rusko

Rusko, je najväčšia krajina na svete, časť územia sa nachádza v Európe, časť v Ázii. Susediace krajiny sú Azerbajdžan, Bielorusko, Čína, Estónsko, Fínsko, Gruzínsko, Japonsko, Kazachstan, Kórejská ľud. republika, Litva, Lotyšsko, Mongolsko, Nórsko, Poľsko, Spojené štáty americké, Ukrajina. Hlavné mesto je Moskva.

Vladimir Vladimirovič Putin * Vladimir Vladimirovič Putin - Prezident od 1999

Ústava Ruska je základným zákonom Ruskej federácie. Ústava má najvyššiu právnu silu, priamy účinok a platí v celej krajine. Zákony a iné právne akty prijaté v Ruskej federácii nesmú byť v rozpore s ústavou. V súlade s dekrétom prezidenta z 3.7.2020 o oficiálnom uverejnení Ústavy Ruskej federácie v znení neskorších predpisov je jej text uverejnený na Oficiálnom internetovom portáli právnych informácií - pravo.gov.ru.

 6.11.2020

Rwanda

Rwanda, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 6.08.2020

6.05.2020

Salvádor

Salvádor, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 6.02.2020

Samoa

Samoa, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 5.31.2020

San Marino

San Marino, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 5.29.2020

Saudská Arábia

Saudská Arábia (Kráľovstvo Saudská Arábia) je prímorská krajina na Arabskom polostrove. Susediace krajiny sú Irak, Jordánsko, Jemen, Kuvajt, Katar, Omán, Spojené arabské emiráty. Kontinent Ázia, hlavné mesto Rijád.

Král Salmán * Salmán ibn Abd al-Azíz . kráľ Saudskej Arábie od roku 2015

Saudská Arábia je známa ako „krajina dvoch svätých mešít“ v sú­vislosti s Al-Masjid al-Haram v Mekke a Al-Masjid an-Nabawi v Medine, dvoch najposvätnejších miestach islamu.

HLAVNÉ MESTO RiJÁD

Rijád (angl. Riyadh, arab. الرياض), hlavné mesto Saudskej Arábie, najväčšie a tiež najľudnatejšie mesto na Arabskom polostrove má približne 8 miliónov obyvateľov. Nachádza sa v strede púšte Nafud, na náhornej plošine Najd, v nadmorskej výške 600 m n.m. Rijád je 50. najnavštevovanejšie mesto na svete a 5. na Blízkom východe. Každoročne ho navštívi asi 5 miliónov turistov.

Rijád * Hlavné mesto Rijád

Rijád je politickým a administratívnym centrom Saudskej Arábie. V meste sa nachádzajú Poradné zhromaždenie (Shura Council), Rada ministrov Saudskej Arábie , kráľ a Najvyššia súdna rada Saudskej Arábie. Popri týchto štyroch orgánoch, ktoré tvoria jadro právneho systému Saudskej Arábie, sa v Rijáde nachádza aj ústredie ďalších veľkých a menších vládnych orgánov. Mesto hostí 112 zahraničných veľvyslanectiev. Rijád je jedným z najrýchlejšie rastúcich miest na svete, bol vyhlásený za globálne mesto.

Rijád je významné ekonomické centrum, pretože je sídlom mno­hých bánk a veľkých spoločností, ako je Národná komerčná banka (NCB), Alinma Bank a Saudská Arabská Britská banka (SABB). Hlavná ulica King Fahd Road, miestne známa aj ako Highway 65, vedie cez väčšinu z týchto dôležitých centier v meste, vrátane King Abdullah Financial District, jednej z najväčších finančných štvrtí na svete, Faisaliyah Center a Kingdom Center. Mesto je rozdelené do 15 mestských častí, na ktoré dohliada magistrát Rijádu.

SÚČASNÁ ARCHiTEKTÚRA

Kingdom Center - Kráľovská veža (Mamlaka) od Ellerbe Becket a Omrania zaberá po­zemok 94.230 m2. Kingdom Center vlastní viacero spoločností na čele s Al-Waleedom bin Talalom, princom saudskej kráľovskej ro­diny, z Kingdom Holding Comp. Projekt stál 500 mil. Euro. The Kingdom Center je víťazom Emporis Skyscraper Award za rok 2002. Veľký otvor na vrchole mrakodrapu je v noci osvetlený meniacimi farbami. Kráľovská veža má 99 poschodí a je piatou najvyššou stavbou v krajine s výškou 300 m. Zvláštnosťou veže je, že je rozdelená v poslednej tretine svojej výšky na dva cípy prepojené mostíkom, odkiaľ je úchvatný výhľad na mesto.

Burj Rafal - vežiak sa nachádza na King Fahd Road, výškou 307,9 metra je najvyšším mrakodrapom v Rijáde. Veža bola navrhnutá a skonštruovaná spoločnosťou P & T Group. Výstavba sa začala v roku 2010 a bola dokončená v roku 2014. Projekt bol úspešný už v čase výstavby, kým bol mrakodrap postavený, bolo už predaných 70 % obytných jednotiek. Veža obsahuje 474 bytov a 349-izbový 5-hviezdičkový hotel Kempinski.

Burj Al Faisaliyah - prvý mrakodrap postavený v Saudskej Arábii je treťou najvyššou budovou v Rijáde po Burj Rafal a Kingdom Center. Navrhol ho Foster and Partners. Zlatá guľa, ktorá leží na vrchole veže, je údajne inšpirovaná guľôčkovým perom a obsahuje reštauráciu. Hneď pod ňou je vonkajšia vyhliadková plošina. Na prízemí sa nachádza nákupné centrum s významnými svetovými značkami. Al Faisaliyah Center má hotel na oboch stranách veže, zatiaľ čo hlavnú budovu obývajú kancelárie. Veža Al Faisaliyah má 44 poschodí.

LUXUSNÉ 5* HOTELY V RiJÁDE

Al Faisaliah Hotel, Riyadh Al Faisaliah Hotel - jeden z najlepších hotelov v Rijáde, ponúka 330 štýlovo zariadených izieb a suít, nepretržité služby komorníka, šesť medzinárodných reštaurácií, fitnescentrum a špičkové wellness.
Burj Rafal Riyadh, Marriott International Hotel Burj Rafal Riyadh Marriott - moderné ubytovanie, fitnescentrum, 2 bazény a bezplatné Wi-Fi. Kúpele ponúkajú relaxačné a masážne procedúry. Výstavisko Rijád vzdialené 15 minút jazdy autom.
Narcissus Riyadh Hotel Narcissus Riyadh Hotel & Spa - sa nachádza na ulici Tahlia, blízko obchodného a finančného centra Rijádu. Tento 5-hviezdičkový hotel získal ocenenie World Luxury Hotel Award v roku 2015.
Four Seasons Hotel Riyadh Four Seasons Hotel - moderný hotel situovaný v známej veži Kingdom Tower ponúka vonkajší bazén, kúpele a elegantné ubytovanie, bezplatné Wi-Fi, výhľad na Rijád, kulinársky zážitok, wellness.
Ritz-Carlton Hotel Ritz-Carlton - mramorové chodby definujú interiér tohto luxusného rijádskeho hotela, ktorý ponúka špičkové služby ubytovania v hlavnom meste Riyadh, nechajte sa hýčkať ako celebrita.
Hyatt Regency Riyadh Olaya Hyatt Regency Riyadh Olaya - sa nachádza v srdci mesta, vedľa pulzujúcej ulice Tahlia, obchodnej a finančnej štvrti, medzinárodného kongresového a výstavného centra Rijádu.
Radisson Blu Hotel, Riyadh Radisson Blu Hotel - 5-hviezdičkový hotel sa nachádza v centre mesta, 3 km od záhrady kráľa Fahada. Bezplatné Wi-Fi, priestranné izby, klub zdravia s najmodernejším vybavením.
Crowne Plaza Riyadh Crowne Plaza - luxusný hotel v obchodnej štvrti Rijádu v blízkosti výstaviska, ponúka medzinárodnú kuchyňu, stolovanie na izbe, bezplatné Wi-Fi, sauna, posilňovňa, masáže, biznis centrum.
Riyadh Airport Marriott Hotel Riyadh Airport Marriott Hotel - 5-hviezdičkový hotel blízko medzinárodného letiska King Khalid. Má vonkajší bazén a klimatizované izby so satelitnou TV. Reštaurácia Market Place medzinárodné jedlá.
Sheraton Riyadh Hotel & Towers Sheraton Riyadh Hotel & Towers - ponúka krytý bazén, posilňovňu, osvetlený tenisový kurt, bežecká dráha, basketbal ihrisko. Moderné izby s arabskými prvkami, medzinárodná kuchyňa.
Tiara Hotel Riyadh Tiara Hotel - elegantne zariadené izby, krytý bazén, posilňovňa, reštaurácie s izbovou službou, bezplatné Wi-Fi pripojenie na internet. Letisko King Khalid je vzdialené 25 minút jazdy.
Riyadh, an IHG Hotel IHG Hotel - tento nový päťhviezdičkový hotel má celoročne otvorený vonkajší bazén s výhľadom na mesto. Nachádza sa v centre mesta a dostanete sa z neho jednoducho do obchodných štvrtí v Rijáde.

ROPA JE BOHATSTVO

Ropa bola objavená 3. marca 1938 a nasledovalo niekoľko ďalších nálezov vo východnej provincii. Saudská Arábia sa odvtedy stala druhým najväčším svetovým producentom ropy (po USA) a tiež najväčším svetovým exportérom ropy, pričom kontroluje druhé najväčšie zásoby ropy na svete a šieste najväčšie zásoby plynu.

Kráľovstvo je kategorizované ako jedna z ekonomík Svetovej banky s vysokými príjmami s veľmi vysokým indexom ľudského rozvoja a je jedinou arabskou krajinou, ktorá je súčasťou hlavných ekonomík G20. Saudská Arábia, najväčší producent OPEC a druhý najväčší svetový producent ropy (3.818 mil barelov ročne), má druhé naj­väčšie zásoby ropy na svete.

Vízia 2030 plánuje reformovať saudskú ekonomiku smerom k diverzifikovanejšej a privatizovanejšej štruktúre. Podrobne uvádza ciele a opatrenia v rôznych oblastiach, od rozvoja neropných príj­mov a privatizácie ekonomiky až po e-government a trvalo udrža­teľný rozvoj.

Jeden z hlavných motívov tejto ekonomickej reštrukturalizácie prostredníctvom vízie 2030 možno vysledovať späť k faktom, že Saudská Arábia sa spolieha na rentiérske hospodárstvo, keďže obmedzenie zdrojov ropy robí z jej udržateľnosti v budúcnosti značný problém. Zatiaľ čo krajina tvrdí, že vlastní preukázané zásoby 260 miliárd barelov surovej ropy, niektorí odhadcovia uvádzajú len menej ako polovicu zásob.

MAPA SAUDSKÁ ARÁBiA

PRÉMiOVÝ POBYT PRE CUDZiNCOV

Premium Residency, neformálne známa ako Saudská zelená karta, je povolenie na pobyt v Saudskej Arábii, ktoré udeľuje cudzincom právo žiť, pracovať, podnikať a vlastniť majetok v Kráľovstve aj bez sponzora. Cieľom novej schémy je prilákať vysokokvalifikovaných a bohatých zahraničných štátnych príslušníkov, ako aj investorov a podnikateľov.

Zavedenie prémiového pobytu v Saudskej Arábii je súčasťou re­formného plánu Saudi Vision 2030, ktorý oznámil korunný princ Mohammed bin Salman s cieľom podporiť saudskú ekonomiku. Trvalý pobyt sa udeľuje za 213 000 USD, zatiaľ čo jednoročný obnoviteľný pobyt stojí 26 660 USD.

Kvalifikovaný žiadateľ predloží platný cestovný pas a dôkaz o dosta­točných finančných zdrojoch. Oprávnení cudzinci požívajú niektoré výhody vrátane náboru pracovníkov, vlastníctva podnikov, nehnu­teľ­ností a dopravných prostriedkov. Vo väčšine prípadov budú mať rovnaké práva ako Saudi.

TURiZMUS A FUTURiSTiCKÝ PROJEKT NEOM

Predstavitelia Saudskej Arábie na Future Investment Initiative v Rijáde 2017 oznámili plány na vytvorenie Neom, ekonomickej zóny v hodnote 500 miliárd USD, ktorá by pokryla plochu 26.000 km2 na pobreží Červeného mora v Saudskej Arábii, siahajúcu do Jordánska a Egypta. Neom má za cieľ pritiahnuť investície do sektorov vrátane obnoviteľnej energie, biotechnológie (najmä geneticky modifiko­va­ného poľnohospodárstva), robotiky, turizmu a pokročilej výroby.

Oznámenie prišlo po plánoch pretvoriť oblasť s rozlohou cez 34.000 km2 siahajúcu cez lagúnu 50 ostrovov na pobreží Červeného mora v Saudskej Arábii na luxusnú turistickú destináciu so zákonmi na úrovni medzinárodných noriem.

Neom * Neom

Miesto leží na severe Červeného mora, východne od Egypta cez Tiranský prieliv a južne od Jordánska. Bude sa tiahnuť v dĺžke 460 km pozdĺž pobrežia Červeného mora. V snahe o oživenie odvetvia cestovného ruchu začne Saudská Arábia vydávať turistické víza pre cudzincov od roku 2018.

Saudská Arábia má za cieľ dokončiť prvý úsek Neom do roku 2025. Projekt má odhadované náklady na 500 miliárd dolárov. Dňa 29. januára 2019 Saudská Arábia oznámila, že založila uzavretú a.s. s názvom Neom s 500 miliardami dolárov. Cieľom tejto spoločnosti, ktorá je vo vlastníctve Verejného investičného fondu, suverénneho investičného fondu, je rozvoj ekonomickej zóny Neom. Plánuje sa, že projekt bude úplne poháňaný obnoviteľnými zdrojmi energie. Generálnym riaditeľom akciovej spoločnosti Neom je Nadhmi Al-Nasr, viac krát osvedčený manažér.

Plány predpokladajú, že roboty budú vykonávať funkcie, ako je bezpečnosť, logistika, doručovanie domov a starostlivosť. Mesto bude napájané výlučne veternou a solárnou energiou. Pretože mesto bude navrhnuté a postavené od nuly, navrhli sa tiež ďalšie inovácie v oblasti infraštruktúry a mobility. Plánovanie a výstavba sa začne s 500 miliardami dolárov od Verejného inves­tič­ného fondu Saudskej Arábie a medzinárodných investorov. Ukončenie prvej fázy projektu je naplánované na rok 2025.

V júli 2020 americká spoločnosť Air Products & Chemicals Inc oznámila, že v Saudskej Arábii postaví najväčšiu elektráreň na zelený vodík na svete. Projekt v hodnote 5 miliárd USD bude spoločne vlastniť Air Products, saudskoarabské ACWA Power a Neom.

MEKKA HLAVNÉ MESTO ISLAMU

Pre karavany bola staroveká Mekka oázou na obchodnej ceste, ktorá spájala stredomorský svet s južnou Arábiou, východnou Afrikou a južnou Áziou. Mesto sa nachádzalo asi v polovici medzi Maribom na juhu a Petrou na severe a v rímskych a byzantských časoch sa postupne vyvinulo na dôležité obchodné a náboženské centrum. Mekka je považovaná za hlavu a kolísku islamu, údajne je rodiskom proroka Mohameda.

Mekka Kába * Mekka - Kába

Jaskyňa Hira na vrchole Jabal al-Nur sa nachádza hneď za mestom, tu bol Korán prvýkrát odhalený Mohamedovi. Návšteva Mekky je povinnosťou všetkých moslimov schopných púte. Veľká mešita v Mekke, známa ako Masjid al-Haram, je domovom Ka'by, o ktorej moslimovia veria, že ju postavili Abrahám a Izmael. Je to jedno z najposvätnejších miest islamu a modlitby pre všetkých moslimov.

Mnohí moslimskí vládcovia sa pokúšali dobyť mesto a udržať si ho pod kontrolou, preto mesto zažilo niekoľko zmien režimu. Mesto nakoniec ovládla Saudská Arábia pri dobytí Hejázu Ibn Saudom a jeho spojencami v r. 1925. Odvtedy Mekka zaznamenala obrovský rozmach veľkosti a infraštruktúry s novšími, modernými budovami, ako je Abraj Al Bait, štvrtá najvyššia budova na svete, týčiaca sa nad Veľkou mešitou. Nemoslimovia majú prísny zákaz vstupu do mesta.

Moslimovia z celého sveta navštevujú mesto nielen kvôli púti Hajj a Umrah, ale aj ako turisti, aby navštívili regionálne pamiatky, ako je mešita Masjid Aisha a miesta navštevované pútnikmi v oblasti Hajj a Umrah. Mekka je teraz domovom dvoch z najdrahších budov na svete, Masjid al-Haram (100 mld. USD) a komplexu Abraj al-Bait.

ABRÁDŽ AL BAiT v MEKKE

V komplexe Abrāj al-Bayt, ktorý patrí medzi najdrahšie (15 mld. USD) a najvyššie (601 m tretia najvyššia) stavby na svete, sa na­chádzajú hotely, nákupné centrá, rezidenčné byty a modlitebňa schopná pojať tisíce veriacich. Navrhnuté a skonštruované spoloč­nosťou Saudi Binladin Group, spolu s množstvom ďalších saudských a medzinárodných firiem.

Mekka * Mekka - Kába, Abrádž al-Bajt

Komplex pozostáva zo siedmich veží, 95-poschodovej centrálnej veže s dominantnými hodinami, obklopenej šiestimi vežami s výš­kou 42 až 48 poschodí. Veľká časť priestorou je venovaná luxusným hotelom za účelom ubytovania návštevníkov Mekky. Približne dva milióny moslimských pútnikov prichádzajú každý rok vykonávať hadž. Mesto každoročne prijíma aj milióny obchodných cestujúcich a turistov.

Hodiny, najvýznamnejší architektonický prvok Abrāj al-Bayt, sú na vrchole centrálnej veže, na každej strane sú jedny. Ciferníky hodín majú priemer až 43 metrov, čo je viac ako päťnásobok hodín Big Ben v Londýne a v čase stavby boli najväčšie na svete. Hodiny boli neskorším doplnkom dizajnu, pretože budova bola už vo výstavbe, keď saudský kráľ oznámil „Požiadal o to Abd Alah" Hodiny boli akti­vované v auguste 2010 v prvý deň ramadánu.

Komplex Abrāj al-Bayt sa nachádza cez ulicu od vchodu do mešity Ḥaram, v ktorej sa nachádza Kabah, najsvätejšia svätyňa islamu. Aby developeri zaistili miesto pre komplex, zbúrali pevnosť Ajyad, osmanský hrad z 18. st. Kritici komplexu namietali, že mohutná stavba zmení atmosféru posvätných miest mesta.

MESTO JEDDAH

Jeddah je jedným z najväčších miest Saudskej Arábie (1. Ryjád, 2. Jeddah, 3. Mekka, 4. Medina) a leží sa v západnej oblasti Tihamah na pobreží Červeného mora. Má 4,5 milióna obyvateľov, považuje sa za obchodné hlavné mesto kráľovstva. Preslávila ho Fontána kráľa Fahda, ktorá bola postavená v 80-tych rokoch min. storočia a je zapísaná v Guinessovej knihe rekordov ako najvyššia vodná fontána na svete s maximálnym výstrekom do 312 m.

mesto Jeddah * Jeddah

Doslovný preklad názvu mesta Jeddah je šťastie a pohoda. Väčšina cudzincov žijúcich v Saudskej Arábii vyslovuje názov tohto mesta ako Jeddah, čo je arabské označenie pre babičku. Verí sa, že je odkazom na tradičné umiestnenie Evinho hrobu v meste. Správna výslovnosť je v skutočnosti Jiddah, čo znamená morské pobrežie.

Vznik Jeddahu sa datuje približne pred 3000 rokmi, keď sa v tu usadili skupiny rybárov na svojich rybárskych výpravách. O 500 rokov neskôr sem prišiel kmeň Qudaah a usadil sa tu. Historická premena Džiddy bola v generácii Othmana Bin Affana, tretieho mo­s­limského kalifa v roku 647 n.l., keď sa mesto zmenilo na prístav, aby prijali pútnikov prichádzajúcich po mori na svätú púť do Mekky. Dnes je Jeddah vstupnou bránou do Mekky a Mediny a veľmi čas­tým dopravným uzlom pre príchod na náboženské púte.

Mnohé zmeny v posledných dvoch desaťročiach prispeli k tomu, že sa táto metropola stala hlavným obchodným centrom v kráľovstve a tiež dôležitým námorným prístavom pre všetok dovoz/vývoz ne­ropných produktov.

JEDDAH TOVER

Jeddah Tower je názov mrakodrapu, ktorého stavba bola zahájená v saudskoarabskom meste Jeddah (Džidda) na pobreží Červeného mora dňa 1.4.2013. Dokončenie stavby bolo plánované na r. 2020, po 63 mesiacoch výstavby. Po dokončení by sa malo jednať o najvyššiu stavbu sveta s mini­málne 167 poschodiami a výškou nad 1.000 metrov.

Jeddah Tower * Jeddah Tower 1.600 m -> GPS: 21°44'01.6"N 39°04'59.1"E

Prvú výškovú budovu, ktorá má prekonať vysnívanú hranicu jedné­ho kilometra však postretli zvláštne okolnosti, ktoré viedli k tomu, že v januári 2018 vlastník budovy zastavil konštrukčné betónové práce na veži v štádiu, keď bola dokončená asi z jednej tretiny (65 poschodí). Dôvodom boli problémy po čistke v Saudskej Arábii v rokoch 2017 až 2019.

Dizajn vytvorený americkým architektom Adrianom Smithom, ktorý viedol aj návrhárov mrakodrapu Burj Khalifa (1. na svete 828 m Dubaj), zahŕňa mnoho jedinečných štrukturálnych a estetických prvkov. Podľa niektorých zainteresovaných sa očakáva skutočná výška veže výrazne nad 1 km, údaje sa však držia v tajnosti, ako to pri takýchto projektoch býva zvykom. Prestíž je totiž v stavbe mrakodrapov dôležitá.

Tvorcom a vedúcim projektu je saudskoarabský princ Al-Waleed bin Talal, vnuk Ibn Sauda a synovec kráľov Saudskej Arábie po Ibn Sau­dovi. Al-Waleed je predsedom Kingdom Holding Comp. (KHC), ktorá je partnerom v Jeddah Economic Company (JEC), ktorá bola založená v roku 2009 pre rozvoj Jeddah Tower and City. Ústredným bodom výstavby a primárnym využitím veže Jeddah bude hotel Four Seasons, apartmány Four Seasons s obsluhou, kancelárske priestory triedy A a luxusné byty. Vo veži bude aj najvyššie polo­žené observatórium na svete .

JEDDAH GRAND PRiX F1

Veľká cena Saudskej Arábie F1 sľubuje, že bude slnkom zaliatym festivalom Formuly 1, ktorý sa nachádza na idylickom úseku pob­režia kráľovstva v meste Jeddah. Akcia na trati by mala byť ohro­mu­júca, pretože jazdci sa na túto rýchlu pouličnú trať tešia a tiež samotné Jeddah ožije, keď sa mesto prvýkrát (2021) pripravovalo na usporiadanie F1.

SAUDi GRAND PRiX f1 * Grand Prix F1 Saudská Arábia

Okruh je rýchly, veľmi rýchly. Priemerná rýchlosť na okruhu Jeddah Corniche Circuit je nastavená na Φ 252 km/h – trať je rýchlejšia ako v Silverstone a druhá najrýchlejšia v kalendári na rok 2021 po Monze, ktorá je označovaná za „Chráme rýchlosti“. Jednoducho povedané, jedná sa o najrýchlejší pouličný okruh, aký sa kedy vo Formule 1 objavil – zatiaľ čo trať bude obsahovať aj najviac zákrut (27) v kalendári na rok 2021, pričom mnohé z nich budú rýchle, kľukaté zákruty, keď jazdci idú pozdĺž nábrežia Jeddah.

Jeddah Corniche Circuit obsahuje 16 ľavých a 11 pravých zákrut, vďaka čomu je okruh s najväčším počtom zákrut na celom svete. Toto je len jeden z množstva rekordných dizajnových prvkov, ktoré prinútia jazdcov vydať zo seba maximum vo Veľkej cene Saudskej Arábie Formuly 1.

Úvodná Veľká cena Saudskej Arábie sa koná v roku 2021, preteky sa pripájajú k svojim blízkovýchodným náprotivkom v Bahrajne a Abú Zabí – zatiaľ čo tak, ako tieto arabské preteky, aj Veľká cena Saudskej Arábie sa uskutoční pod umelým osvetlením.

Moderné monoposty Formuly 1 majú pri použití krídel s nízkym prí­tlakom maximálnu rýchlosť približne 350 km/h. Rýchlostný re­kord vozidla Formuly 1 dosiahol Valtteri Bottas na Williamse v roku 2016 na veľkej cene Baku, kedy mu namerali 378 km/h.

Hoci aerodynamika hrá dôležitú úlohu kvôli trakcii, tieto pôsobivé rýchlosti pochádzajú z výkonu iba 1,6-litrového motora V6 s reku­pe­rá­ciou energie v tandeme na produkciu asi 1.000 konských síl.

Rovnako ako priľnavosť pneumatík a prítlak aerodynamiky, aj vodiči pociťujú zrýchlenie viac ako 5-krát väčšie ako gravitačná sila, čo počas pretekov pôsobí výraznou fyzicky odstredivou silou na hlavu s helmou a v každej zákrute tak zaťažuje svalstvo ich krku.

Brzdy pomáhajú zastaviť monopost Formuly 1 z rýchlosti viac ako 320 km/h za 4 sekundy a teplota brzdových kotúčov počas tohto procesu dosiahne viac ako 1000°C a sú doslova žeravé. Ich brzdy si vyžadujú kvalitné materiály a vzduchové chladenie.

MEDiNA

Medina je mesto v stredo-západnej časti Saudskej Arábie, približne 170 km od pobrežia Červeného mora. Druhé najsvätejšie mesto islamu je miestom hrobu proroka Mohameda. Ako oáza v púšti bolo od 6. storočia pred Kr. známe pod menom Jatrib. Na počesť proroka Mohameda mesto neskôr premenovali na Madína čo v miestnej reči znamená Prorokovo mesto.

* Masjid al-Nabawi, Medina

Medina je všeobecne považovaná za kolísku islamskej kultúry a civilizácie. Mesto je považované za druhé najposvätnejšie z troch miest v islamskej tradícii, za Mekkou a pred Jeruzalemom. Proro­kova mešita (Masjid al-Nabawi), ktorú postavil Mohamed v roku 622, má v islame mimoriadny význam a je miestom, kde bol po­chovaný posledný islamský prorok. Hoci táto návšteva nie je po­vinná, moslimovia aspoň raz za život navštívia jeho hrob.

ISLAM, MOHAMED

Islam je hlavné svetové náboženstvo promulgované prorokom Mo­ha­me­dom v Arábii v 7. st.n.l. Arabský výraz islám, doslova značí „odovzdať sa“, osvetľuje základnú náboženskú myšlienku islamu, že veriaci (moslim), sa odovzdáva do vôle Alaha. Alah je považovaný za jediného Boha stvoriteľa, udržiavateľa a obnoviteľa sveta. Vôľa Alaha, ktorej sa musia ľudské bytosti podriadiť, je známa prostredníctvom posvätných písiem, Koránu, ktorý Alah zjavil svojmu poslovi Mohamedovi. V islame je Mohamed považovaný za posledného zo série prorokov (vrátane Adama, Noeho, Abraháma, Mojžiša, Šalamúna a Ježiša) a završuje jeho posolstvo, súčasne završuje „zjavenia“ pripisované skorším prorokom. Náboženstvo, ktoré Mohamed učil malú skupinu nasledovníkov, si zachovalo svoj dôraz na nekompromisný mo­no­teizmus a prísne dodržiavanie určitých základných náboženských praktík. Stredný východ po Afriku, Európu, Indický subkontinent, Malajský polostrov a Čínu. Začiatkom 21. storočia bolo na celom svete viac ako 1,5 miliardy moslimov. Hoci v rámci islamu vzniklo mnoho sektárskych hnutí, všetci moslimovia sú viazaní spoločnou vierou a pocitom príslušnosti k jednej komunite.

Mohamed sa narodil v roku 570 v Mekke v zámožnej rodine pochádzajúcej z rodu Kurajšovcov, ktorí v tom čase kupeckú republiku ovládali. Na začiatku 7. storočia založil islam. Kvôli pôvodnému odmietnutiu islamu väčšinou obyvateľov Mekky odišiel Mohamed roku 622 do Mediny a tento dátum bol prijatý za začiatok moslimského letopočtu. Potom jeho moc začala rýchlo stúpať a nová viera sa rýchlo rozšírila po Arabskom polostrove. Po Mohamedovej smrti vznikol štátny útvar kalifát, ktorého prvým vládcom (kalifom) sa stal Abú Bakr. Medina zostala do roku 661 hlavným mestom kalifátu a Mekka sa stala duchovným centrom islamu.

LETiSKO, LETECKÉ SPOLOČNOSTi

Víza Saudská Arábia otvára svoje brány svetu prostredníctvom nových turistických víz. Návštevník má možnosť objaviť a zažiť vrúcnu pohostinnosť saudského ľudu, bohaté dedičstvo, živú kultúru a rozmanitú a úchvatnú krajinu Saudskej Arábie. eVisa bude jednoročné vízum na viac vstupov, ktoré turistom umožní stráviť v krajine až 90 dní.

Saudia * Saudia

Toto vízum je možné požiadať online prostredníctvom portálu e-Visa pred cestou, alebo pri príchode na jednom zo vstupných miest Saudskej Arábie, ak platí niektorá z nasledujúcich podmienok: turista pochádza z jednej z krajín voprávnených a zároveň turista má platné víza do USA, Spojeného kráľovstva alebo Schengenu.

AACO Organizácia arabských leteckých dopravcov bola založená v roku 1965 v rámci Ligy arabských štátov, je regionálnou asociáciou arabských leteckých spoločností, ktoré majú svoju domovskú základňu v krajinách, ktoré sú členmi Arabskej ligy. AACO so sídlom v Bejrúte - Libanon je nezisková organizácia, ktorá slúži arabským leteckým spoločnostiam, zastupuje a obhajuje ich spoločné záujmy na regionálnej a globálnej úrovni prostredníctvom vytvárania spoločných rámcov, ktorých cieľom je rozvoj ekonomickej a bezpečnej prevádzky pre svojich členov.

Flynas predtým Nas Air, je saudská nízkonákladová letecká spoločnosť, prvá nízkonákladová letecká spoločnosť v krajine. Sídlo spoločnosti sa nachádza v Rijáde.

Saudia je vlajková letecká spoločnosť Saudskej arábie so základňou na letisku v Rijáde, má sídlo v Džidde. Pod túto leteckú spoločnosť spadajú Flyadeal, Saudia Cargo a niekoľko kráľovských špeciálov pod spoločnosťou Saudia Royal Flight. Je členom aliancie Arab Air Carriers a SkyTeamu, do ktorého sa pripojila v roku 2012. Saudia bola založená v roku 1945 pod menom Saudi Arabia Airlines.

ZÁBAVNÉ PARKY

TURiZMUS

 • Madain Saleh

OSOBNOSTi, ZNÁMi SAUDi

___

ODKAZY