6.28.2021

Benin

Benin, je prímorská kra­jina v západnej Afrike s počtom obyvateľov 8.439.000. Susediace krajiny sú Burkina Faso, Nigéria, Niger, Togo. Rozloha 112.622 km². Hlavné mesto je Porto Novo.

Patrice Guillaume Athanase TalonPatrice Talon - Prezident Benin od r 2016

Prezidentská reprezentatívna demokratická republika, kde prezident Beninu je hlavou štátu aj predsedom vlády v rámci systému via­ce­rých strán. Výkonnú moc vykonáva vláda. Zákonodarnú moc má vláda aj zákonodarný zbor. Súdnictvo je nezávislé od výkonnej a zákonodarnej moci. Súčasný politický systém je odvodený od ústavy Beninu z roku 1990 a následného prechodu k demokracii v roku 1991.

Preambula ústavy
Dahomey, vyhlásená 4. decembra 1958 za republiku, pristúpila k medzinárodnej suverenite 1. augusta 1960. Keď sa 30.11.1975 stala Béninskou ľudovou republikou a 1. marca 1990 Béninskou republikou, zažila turbulentné ústavný a politický vývoj od jeho získania nezávislosti. Trvalá zostala len opcia v prospech republiky. Postupné zmeny politických režimov a vlád neotupili odhodlanie Béničanov hľadať vo svojom duchu kultúrne, filozofické a duchovné hodnoty civilizácie, ktoré podporujú formy ich vlastenectva. Ná­rod­ná konferencia aktívnych síl národa, ktorá sa konala v Cotonou od 19. do 28. februára 1990, aby vrátila dôveru ľudu, umožnila národné zmierenie a nástup éry demokratického obrodenia.

Deň po tejto konferencii My, BÉNIČANIA znovu potvrdzujeme náš zásadný odpor voči akémukoľvek politickému režimu založenému na svojvôli, diktatúre, nespravodlivosti, korupcii, sprenevere verej­ných financií, regionalizme, rodinkárstve, konfiškácii moci a osobnej moci; Vyjadrite našu pevnú vôľu brániť a chrániť našu dôstojnosť v očiach sveta a znovu nájsť miesto a úlohu priekopníka demokracie a ochrany ľudských práv, ktoré boli predtým naše;

ÚstavaPreambula ústavy

Slávnostne potvrďte naše odhodlanie prostredníctvom tejto ústavy vytvoriť právny štát a pluralitnú demokraciu, v ktorej budú za­ru­če­né, chránené a podporované základné ľudské práva, verej­né slo­bo­dy, dôstojnosť ľudskej bytosti a spravodlivosť ako podmienka po­treb­ná na skutočnú harmonický rozvoj každého Béničana v jeho časovej a kultúrnej dimenzii, ako aj v duchovnej;

Opätovne potvrdiť našu oddanosť princípom demokracie a ľudských práv, ako ich definovala Charta Organizácie Spojených národov z roku 1945 a Všeobecná deklarácia ľudských práv z 1948, Africká charta ľudských práv a práv národov prijatá v 1981 Organizácia africkej jednoty a ratifikovaná Béninom 20. januára 1986 a ktorej ustanovenia tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto súčasnej ústavy a beninského práva a majú vyššiu hodnotu ako vnútorné právo;

Potvrdiť našu vôľu spolupracovať v mieri a priateľstve so všetkými národmi, ktoré zdieľajú naše ideály slobody, spravodlivosti, ľudskej solidarity založenej na zásadách rovnosti, vzájomného záujmu a vzájomného rešpektovania národnej suverenity a územnej ce­list­vosti;

Vyhlasujte našu oddanosť veci africkej jednoty a zaväzujte sa, že nenecháme kameň na kameni, aby sme realizovali miestnu a re­gio­nál­nu integráciu; Slávnostne prijmite túto ústavu, ktorá bude najvyšším zákonom štátu a ktorej prisaháme lojalitu, vernosť a rešpekt.

HLAVNÉ MESTO PORTO NOVO

Porto NovoHlavné mesto Porto Novo

Porto-Novo je v itinerároch návštevníkov často prehliadané, čo je škoda, pretože v mnohých ohľadoch je skutočne zaujímavé a zároveň jedno z najatraktívnejších miest v krajine. Porto-Novo je politické a komerčné hlavné mesto Beninu. V porovnaní s Cotonou pôsobí ako malé a zabudnuté provinčné mestečko, ale je vskutku významnejšie. V skutočnosti vám musí byť Porto-Novo trochu ľúto, pretože naozaj musí zápasiť s pocitmi bezvýznamnosti. Na jednej strane je to Cotonou, mladší sused ležiaci len 40 minút na západ, ktorý odišiel a prevzal všetky zariadenia, všetky práce, všetku zábavu a všetky nádeje; a asi hodinu na východ je to dokonané mestom Lagos. Ale Porto-Novo nie je ohromené svojimi neustále rastúcimi bratrancami; v skutočnosti tam len chladne sedí a tvrdí, že je hlavným mestom.

MAPA BENiN

 Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára