6.01.2021

Burkina Faso

Burkina Faso, je suchozemská kra­jina v západnej Afrike. Susediace krajiny Benin, Ghana, Mali, Niger, Pobrežie Slonoviny, Togo. Rozloha 274.200 km². Hlavné mesto je Ouagadougou.

Ibrahim TraoréIbrahim Traoré - Prezident Burkina Faso od 2022

Politika Burkiny Faso sa odohráva v rámci poloprezidentskej re­pub­li­ky, kde predseda vlády Burkiny Faso stojí na čele vlády v rámci systému viacerých strán. Hlavou štátu je prezident Burkiny Faso. Výkonnú moc vykonáva prezident aj vláda. Zákonodarnú moc má vláda aj parlament.

Preambula
(Zákon č. 002/97/ADP z 27. januára 1997)
My, suverénny ľud Burkiny Faso, vedomí, že máme svoju zod­po­ved­nosť a povinnosti pred históriou a pred ľudstvom; Silné z našich demokratických úspechov;

Zviazaní na zachovanie týchto úspechov a vedení túžbou vy­bu­do­vať právny štát zaručujúci výkon kolektívnych a individuálnych práv, slobody, dôstojnosti, bezpečnosti, blahobytu, rozvoja, rovnosti a spravodlivosti ako základných hodnôt pluralitnej spoločnosti pokrok a bez akýchkoľvek predsudkov;

Opätovne potvrdzujúc našu oddanosť boju proti všetkým formám nadvlády, ako aj demokratickej povahe moci;

Hľadajúc ekonomickú a politickú integráciu s ostatnými národmi Afriky s cieľom vybudovať federatívnu jednotu Afriky;

Prihlásenie sa k Všeobecnej deklarácii ľudských práv z roku 1948 ak medzinárodným nástrojom zaoberajúcim sa ekonomickými, po­li­tic­kými, sociálnymi a kultúrnymi problémami;

Opätovne potvrdzujúc náš záväzok voči Africkej charte ľudských práv a práv národov z roku 1981

So želaním podporovať mier, medzinárodnú spoluprácu, mierové riešenie sporov medzi štátmi v oblasti spravodlivosti, rovnosti, slobody a suverenity národov;

Vedomí, že je absolútne nevyhnutné chrániť životné prostredie;

Schváľujeme a príjmame túto ústavu, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je táto preambula.

 

MAPA BURKiNA FASO

 Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára