8.18.2021

Austrália

Austrália, alebo tiež Austrál­sky zväz, je krajina na južnej pologuli v Oceánii. Zaberá celý rovnomenný kontinent a je šiestou najväčšou krajinou na svete. Hlavné mesto je Canberra.

Scott Morrison * Scott Morrison - premiér Austrálie od roku 2018

Austrália je federálnou parlamentnou konštitučnou monarchiou, ktorá zahŕňa šesť štátov a desať území. Je jednou z najstarších federácií na svete, v ktorej je moc rozdelená medzi federálnu a štátnu moc a územné vlády.

FEDERÁCiA

Austrálsky parlament nazývaný tiež Federálny parlament, alebo aj Parlament Commonwealthu, je legislatívna zložka vlády Austrálie. Skladá sa z troch prvkov: 1. koruny zastúpenej generálnym guver­nérom, 2. senátu a 3. snemovne reprezentantov.

Canberra * Canberra - hlavné mesto Austrálie

Austrália pozostáva zo šiestich štátov – Nový Južný Wales (NSW), Queensland (QLD), Južná Austrália (SA), Tasmánia (TAS), Viktória (VIC) a Západná Austrália (WA)
a tri pevninské územia – Austrálske hlavné mesto (ACT), Severné územie (NT) a územie Jervis Bay (JBT). Vo väčšine ohľadov ACT a NT fungujú ako štáty, okrem toho, že parlament Commonwealthu má právomoc upraviť alebo zrušiť akúkoľvek legislatívu schválenú územnými parlamentmi.

Austrálska populácia s takmer 26 miliónmi obyvateľov je vysoko urbanizovaná a je sústredená prevažne na východnom pobreží. Canberra je hlavným mestom krajiny, ďalšie významné mestá sú Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth a Adelaide.

 

MAPA AUSTRÁLiA

 

ODKAZY8.15.2021

Afganistan

Afganistan, Afgan­ská islamská republika, je krajina v južnej Ázii. Susediace krajiny sú Pakistan, Uzbekistan, Tadžikistan, Čína, Irán, Turkménsko. Hlavné mesto je Kábul.

Muhammad Hasan Achund * Muhammad Hasan Achund

Po prevzatí moci Talibanom oznámili tento 7.9.2021 dočasnú vládu. Dočasný premiér a dvaja zástupcovia boli vymenovaní za hlavy štá­tu známeho ako Amir al-Mu'minin.

POLiTiKA

Vláda pozostáva z 33 členov. V septembri 2021 Taliban zaviedol ústavu Afganského kráľovstva od funkčného obdobia kráľa Sahira Shaha na obdobie dočasnej vlády.

Kábul * Modrá mešita - Mazar-e-Sharif

Prezidentská republika prijala ústavu v roku 2004, podľa ktorej bol volený prezident priamo na päťročné obdobie. Dvojkomorový záko­nodarný zbor obsadzuje podľa neprenosného volebného systému maximálne 250 poslancov. Posledné prezidentské voľby sa konali v roku 2019 a posledné všeobecné voľby v roku 2018.

Taliban v krátkom čase po stiahnutí medzinárodných jednotiek ovládol veľké časti celej krajiny, keďže vládne jednotky sa do znač­nej miery vzdali odporu. Po tom, čo bolo hlavné mesto Kábul jedi­ným väčším mestom, ktoré bolo ešte stále pod kontrolou vlády, tak 15. augusta 2021 vtedajší minister vnútra Abdul Sattar Mirzakwal oznámil pokojné odovzdanie Kábulu, a spolu s nim teda takmer celého Afganistanu Talibanu.

MAPA AFGANiSTAN

 

Mešita Herat * Veľká mešita - Herat

MiNiSTERSTVÁ

 8.12.2021

Albánsko

Albánsko, Albán­ska republika, je krajina v juhovýchodnej Európe na Balkánskom polostrove, na pobreží Jadranského a Iónskeho mora. Susediace krajiny sú Čierna Hora, Grécko, Macedónsko a Srbsko. Hlavné mesto je Tirana.

Ilir Meta * Ilir Meta - Prezident od 2017

Albánsko je unitárny štát a parlamentná republika na ceste k de­mokracii. Základným zákonom Albánskej republiky je ústava z novembra 1998. Hlavou štátu je prezident, ktorý má v miestnej politike osobitné postavenie.

POLiTiKA

Prezident je volený nepriamo parlamentom v tajných voľbách na päťročné funkčné obdobie. Vymenovanie prezidenta si vyžaduje trojpätinovú väčšinu všetkých hlasov v parlamente. V súčasnosti zastáva funkciu albánskeho prezidenta Ilir Meta, ktorý sa ujal úradu 24. júla 2017. Orgánom výkonnej moci je vláda (qeveria) – rada ministrov na čele s predsedom vlády, ktorých nominuje prezident a schva­ľuje parlament.

Tirana * Hlavné mesto Albánska Tirana - Mešita Namazgjasë

Albánsko je unitárna parlamentná ústavná republika a rozvojová krajina s ekonomikou s vyšším stredným príjmom, v ktorej domi­nu­je sektor služieb, po ktorom nasleduje výroba. Po skončení ko­munizmu v roku 1990 prešiel procesom prechodu od centralizo­va­ného plánovania k trhovému hospodárstvu.

Albánsko je členom: Organizácia Spojených národov (OSN), Sve­to­vá banka, UNESCO, NATO, WTO, WHO, COE, OBSE a OIC. V roku 2014 prijala Európska únia oficiálnu žiadosť na členstvo v EU.

MAPA ALBÁNSKO

NÁBOŽENSTVO

Asi 60 % obyvateľov Albánska sa hlási k islamu, čo z neho robí najväčšie náboženstvo v krajine. Ku kresťanstvu, ktoré je druhým najväčším náboženstvom v krajine, sa hlási 17 % obyvateľov

Modlitebná mešita - Namazgjasë alebo Jamia Masjid Tirana je vo výstavbe v albánskom hlavnom meste Tirana. Po dokončení bude najväčšou mešitou na Balkáne. Mešita bude mať štyri minarety, každý 50 metrov vysoký, pričom centrálna kupola bude 30 metrov vysoká. Na prvom poschodí mešity bude kultúrne centrum a ďalšie zariadenia. Mešita sa stavia na 10.000 štvorcových metroch pozemku neďaleko budovy albánskeho parlamentu a naraz pojme 4.500 ľudí.

ODKAZY8.09.2021

Alžírsko

Alžírsko, je krajina v se­verozápadnej Afrike pri pobreží Stredozem­ného mora. Susediace krajiny sú Líbya, Mali, Mauritánia, Maroko, Niger, Tunisko, Západná Sahara. Hlavné mesto je Alžír.

Abdelmadjid Tebboune * Abdelmadjid Tebboune - Prezident Alžírsko od 2019

Hlavou štátu je prezident Alžírska, ktorý je volený na päťročné ob­dobie a je aj vrchným veliteľom alžírskych ľudových národných oz­brojených síl.

POLiTiKA

Zvolení politici majú nad Alžírskom relatívne malý vplyv. Namiesto nich v skutočnosti krajine vládne skupina nikým nevolených civil­ných a vojenských rozhodujúcich osobností, ktorí dokonca rozho­du­jú o tom, kto bude prezidentom.

Alžír * Hlavné mesto Alžír

Po smrti generála Larbiho Belkheira dosadil predchádzajúci prezi­dent Bouteflika lojalistov na kľúčové posty, najmä v Sonatrachu a zabezpečili si ústavné dodatky, vďaka ktorým bude znovuzvoliteľný na neurčito, až kým ho v roku 2019 nezvrhli počas protestov.

MAPA ALŽíRSKO

 

Islam je náboženstvom väčšiny alžírskeho ľudu, pretože dominuje spôsobu života v tejto spoločnosti. Drvivá väčšina obyvateľstva tu vyznáva sunnitskú sektu. V alžírskej spoločnosti si islam zachováva ústrednú sociálnu a kultúrnu identitu a obyvateľstvo si užíva islam­skú morálku a postoje podľa islamského spôsobu. Stúpencov orto­doxnej sekty je v alžírskej moslimskej komunite veľmi málo. Mystici existujú ako reakcia na názory niektorých náboženských učencov.

Veľká mešita Alžírska * Veľká mešita Alžírska

Veľká mešita Alžírska je významný islamský architektonický pro­jekt v Alžírsku. Mešita sa nachádza v Muhammadiyah - v regióne mesta Alžír. Po dokončení projektu bude považovaná za tretiu naj­väčšiu mešitu na svete po Dvoch svätých mešitách - Veľká mešita v Mekke a Prorokova mešita v Medine.8.06.2021

Andorra

Andorra, je malá kra­jina (kniežatstvo) v západnej Európe. Nachádza sa v pohorí Pyreneje. Susediace krajiny sú Francúzsko a Španielsko. Hlavné mesto je Andorra la Vella.

* Joan Enric Vives a Emmanuel Macron - spolukniežatá Andorry

Parlamentné kniežatstvo vzniklo listinou v roku 1278. Na jej čele stoja dvaja spolukniežatá, prvým je biskup z Urgell v Katalánsku, Španielsko a druhým je prezident Francúzska. Andorra je šiesty najmenší štát v Európe s rozlohou 468 km² a počtom obyvateľov približne 79.034, úradný jazyk je katalánčina, ale bežne sa hovorí aj španielsky, portugalsky a francúzsky.

 

MAPA ANDORRA

ODKAZY

 8.03.2021

Angola

Angola, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 

MAPA __

 7.31.2021

Antigua a Barbuda

Antigua a Barbuda, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 

MAPA __

 7.28.2021

Argentína

Argentína, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 

MAPA __

 7.25.2021

Arménsko

Arménsko, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 

MAPA __

 7.22.2021

Azerbajdžan

Azerbajdžan, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 

MAPA __

 7.19.2021

Bahamy

Bahamy, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 

MAPA __

 7.16.2021

Bahrain

Bahrain, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 

MAPA __

 7.13.2021

Bangladéš

Bangladéš, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 

MAPA __

 7.10.2021

Barbados

Barbados, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 

MAPA __

 7.07.2021

Barma

Barma, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 

MAPA __

 7.04.2021

Belgicko

Belgicko, je krajina v zá­padnej Európe. Susediace krajiny sú Francúzsko, Holandsko, Luxembursko, Nemecko. Hlavné mesto je Brusel.

Kráľ Filip Belgický * Belgický Kráľ Filip

Belgicko je ústavná, dedičná a ľudová monarchia. Panovník sa tituluje ako kráľ alebo kráľovná Belgičanov a vykonáva úlohu hlavy štátu. Od nezávislosti v roku 1830 bolo menovaných sedem kráľov.

MONARCHiA

Úradujúci Philippe nastúpil na trón 21. júla 2013 po abdikácii svojho otca. Ústava Belgicka pochádza z roku 1831, odvtedy je Belgicko parlamentnou monarchiou, ktorá uplatňuje princípy ministerskej zodpovednosti za vládnu politiku. Ústava ustanovila Belgicko ako centralizovaný, unitárny štá. Od roku 1970 sa Belgicko vďaka postupným štátnym reformám postupne vyvinulo na federálny štát.

Hlavné mesto Brusel * Hlavné mesto Brusel

Federálna vláda Belgicka vykonáva výkonnú moc v Belgickom kráľovstve. Pozostáva z ministrov a štátneho tajomníka vybraných z politických strán tvoriacich vládnu koalíciu. Federálnu vládu vedie belgický premiér a ministri vedú ministerstvá vlády. Ministri spolu tvoria Radu ministrov, ktorá je najvyšším výkonným orgánom vlády.

Formálne je výkonná moc zverená kráľovi, ktorý formálne menuje ministrov. Podľa belgickej ústavy však kráľ nie je politicky zodpovedný za výkon svojich právomocí, ale musí ich vykonávať prostredníctvom ministrov. Kráľove akty nie sú platné, pokiaľ nie sú kontrasignované ministrom a kontrasignujúci minister preberá za akt politickú zodpovednosť. V praxi teda ministri vykonávajú skutočnú každodennú prácu vládnutia.

MAPA BELGiCKO

 7.01.2021

Belize

Belize, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 

MAPA __

 6.28.2021

Benin

Benin, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 

MAPA __

 6.25.2021

Bhután

Bhután, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 

MAPA __

 6.22.2021

Bielorusko

Bielorusko, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 

MAPA __

 6.19.2021

Bolívia

Bolívia, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 

MAPA __

 6.16.2021

Bosna a Hercegovina

Bosna a Hercegovina, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 

MAPA __

 6.13.2021

Botswana

Botswana, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 

MAPA __

 6.10.2021

Brazília

Brazília, je najväčšia krajina v Južnej Amerike. Susediace krajiny sú Francúzska Guyana, Surinam, Guyana, Venezuela, Kolumbia, Peru, Bolívia, Paraguaj, Argentína, Uruguaj. Hlavné mesto je Brazília.

* Luis Inacio Lula da Silva - prezident od roku 2023

Podľa ústavy je Brazília demokratická federatívna republika s prezidentským systémom. Prezident je hlavou štátu aj predsedom vlády Únie a je volený na štvorročné funkčné obdobie s možnosťou opätovného zvolenia na druhé po sebe nasledujúce funkčné obdobie.

REPUBLiKA

 

MAPA BRAZÍLIA

 

ODKAZY

 6.07.2021

Brunej

Brunej, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 6.04.2021

Bulharsko

Bulharsko, je prímorská, európska krajina na Balkánskom polo­strove, na pobreží Čierneho mora. Susediace krajiny sú Grécko, Macedónsko, Rumunsko, Srbsko, Turecko. Hlavné mesto je Sofia.

Rumen Radev * Rumen Radev - prezident od roku 2017

Podľa ústavy z roku 1991 je Bulharsko parlamentnou republikou s jasným rozdelením právomocí - zákonodarná, výkonná, súdna.

REPUBLiKA

Národnými symbolmi bulharského štátu sú vlajka, hymna a štátny znak republiky. Moc v štáte sa delí medzi parlament, radu ministrov a prezidenta. Národné zhromaždenie je jednokomorový parlament a pozostáva z 240 poslancov volených na obdobie 4 rokov. Rada ministrov je hlavným orgánom výkonnej moci v Bulharskej republike. Skladá sa z predsedu vlády , podpredsedov vlády a rezortných ministrov. Prezident je volený priamo na 5-ročné obdobie s právom jednej opätovnej voľby.

Sofia * Sofia - hlavné mesto Bulharska

Bulharsko je členom EU, svojou rozlohou takmer 111 000 km² a 7 000 000 obyvateľmi je šestnástou najväčšou krajinou v Európe. Sofia je hlavné a najväčšie mesto krajiny; ďalšie veľké mestá sú Plovdiv, Varna a Burgas. Prístup k Čiernemu moru robí z Bulharska vyhľadávanú turistickú destináciu.

MAPA BULHARSKO

 

ODKAZY

 6.01.2021

Burkina Faso

Burkina Faso, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 5.29.2021

Burundi

Burundi, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 5.26.2021

Čad

Čad, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 5.23.2021

Česko

Česko, Česká republika je štát v strednej Európe. Susediace krajiny sú Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Slovensko. Hlavné mesto je Praha.

Miloš Zeman * Miloš Zeman - Prezident od 2013

Česká republika je krajina nachádzajúca sa v strednej Európe. Zahŕňa historické územia Čechy, Morava a Sliezsko, súhrnne často nazývané aj České krajiny. V roku 2016 krajina prijala názov „Česko“ ako skrátený, neformálny názov pre Českú republiku.

Napriek svojej vnútrozemskej polohe boli v stredoveku krátke obdobia, počas ktorých mali Čechy prístup k pobrežiu Baltského a Jadranského mora. Kraju kopcov a hôr dominuje hlavné mesto Praha. Toto malebné mesto mostov a veží na rieke Vltave je jedinečným dielom generácií umelcov, ktoré sem priviedli panovníci Čiech. Snáď len Francúzi sú tak sústredení na svoje hlavné mesto, ako Češi na Prahu. Praha má pre mnohých magickú atmosféru. Od 18. storočia sa Praha považuje za „najkrajšie mesto Európy“, ktoré učarovalo mnohým spisovateľom, básnikom a hudobníkom.

Praha * Hlavné mesto Praha

Kým Praha bola rodiskom hudobného skladateľa Antonína Dvořáka, spisovateľa Franza Kafku či herca Jana Wericha, najväčšie moravské mesto Brno bolo rodiskom prozaika Milana Kunderu, spisovateľa Bohumila Hrabala či herca Karla Högera. Moravania sú rovnako hrdí na svoje vinice a víno ako Česi na svoje pivovary a pivo. Mesto preslávila aj Škodovka, priemyselný komplex, ktorý vznikol počas habsburskej monarchie. Morava bola rovnako obdarená kvalifikovanou pracovnou silou, vďaka čomu sa Brno v 19. storočí stalo jedným z popredných priemyselných miest v textilnom a strojárskom priemysle. Metropola severnej Moravy, Ostrava, kraľovala baníkom vďaka rozsiahlym ložiskám uhlia.

MAPA ČESKO

 5.20.2021

Chorvátsko

Chorvátsko, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 5.17.2021

Čierna Hora

Čierna Hora, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 5.14.2021

Čile

Čile, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 5.11.2021

Čína

Čína, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 5.08.2021

Cookove ostrovy

Cookove ostrovy, je ostrovný štát vo voľnom spojení s Novým Zélandom v Tichom oceáne, ktorý tvorí 15 malých atolov a ostrovov. Susediace krajiny sú Kiribati, Tokelau, Americká Samoa, Niue, Tonga, Francúzska Polynézia. Hlavné mesto je Avarua na ostrove Rarotonga.

Cookove ostrovy, 15 malých atolov a ostrovov, má celkovú rozlohu porovnateľnú s rozlohou stredne veľkého mesta, no rozprestierajú sa na ploche približne rovnakej ako Grónsko.

 

Oficiálny názov: Cookove ostrovy
maorsky:   Kuki Airani
anglicky:   Cook Islands
rusky:   Острова Кука
franc.:   les Îles Cook
Správne členenie: 15 ostrovov
Politický systém: samosprávne územie
Hlavné mesto: Avarua
Rozloha v km2: 237
Obyvateľstvo: 19.000; hustota 80 os. / km2
Jazyk: angličtina, maorština
Mena: novozélandský dolár ( 1€ -> cca 1,79 NZD )
Lokalita: Austrália / 21°12'20.8"S 159°47'05.9"W
Časové pásmo: Z - 10:00h
Susedia: Kiribati, Tokelau, Americká Samoa, Niue, Tonga, Francúzska Polynézia
Internet: .ck
Telef. predvoľba: +682

 

MAPA5.05.2021

Cyprus

Cyprus je ostrovná krajina, nachádza sa v Európe, vo východnej časti Stredozemného mora. Najbližším susedom je Turecko. Hlavné mesto je Nikózia.

Nicos Anastasiades * Nicos Anastasiades - Prezident od 2013

ODKAZY

ŠTÁT

 

Cyprus sa nachádza na severovýchodnom konci Stredozemného mora a je tretím najväčším ostrovom v regióne s rozlohou 9 251 štvorcových kilometrov (3 572 štvorcových míľ). Zemepisná šírka Cypru je 34° 33'-35° 34' severnej zemepisnej šírky a jeho zemepisná dĺžka je 32° 16' - 34° 37' východnej dĺžky.

Demografia
Počet obyvateľov Cyperskej republiky: 888 000
Cyperskí Gréci: 690 900
Cudzinci: 161 000
Tureckí Cyperčania: 1 128

Počet obyvateľov v hlavných mestách
- Nico Lefkosia: 346 400
- Lemesos: 248 300
- Larnaka: 149 000
- Pafos: 95 000
- Ammochostos: 48 900

Vláda a režim
Cyprus je nezávislá suverénna republika s prezidentským systémom vlády. Podľa ústavy z roku 1960 vykonáva výkonnú moc prezident republiky, volený vo všeobecných voľbách na päťročné funkčné obdobie prostredníctvom ním menovanej rady ministrov. Ministri nemôžu pôsobiť súčasne v Snemovni reprezentantov. Dňa 1. mája 2004 sa Cyperská republika stala plnoprávnym členom EÚ zavŕšením dlhej cesty, ktorá trvala viac ako tri desaťročia. Vstup do EÚ bol pre Cyprus prirodzenou voľbou, diktovanou jeho kultúrou, civilizáciou, históriou, jeho európskym pohľadom a dodržiavaním ideálov demokracie, slobody a spravodlivosti. Vstup do EÚ odštartoval pre Cyprus novú éru výziev, príležitostí a povinností.

MAPA

Uplatňovanie zákonov a nariadení EÚ (acquis communautaire) je pozastavené v oblasti pod vojenskou okupáciou Tureckom, kým sa nevyrieši rozdelenie ostrova. Cyperská vláda v spolupráci s Európskou komisiou medzitým podporuje opatrenia na uľahčenie zvýšených ekonomických transakcií medzi týmito dvoma komunitami a zlepšenie životnej úrovne tureckých Cyperčanov. Dňa 1. januára 2008 sa Cyperská republika pripojila k systému Euro a zaviedla tak euro ako svoju oficiálnu menu, pričom ako účtovnú jednotku nahradila cyperskú libru. Eurové bankovky a mince sú teda zákonným platidlom krajiny. Cyprus je tiež členom Organizácie Spojených národov a jej špecializovaných agentúr, Rady Európy, Commonwealthu, Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe a mnohých ďalších medzinárodných organizácií.

Legislatíva
Zákonodarnú moc v republike vykonáva Snemovňa reprezentantov, ktorá v súčasnosti pozostáva z 80 kresiel, z ktorých 56 pripadá na grécko-cyperských členov a 24 na tureckých Cyperčanov. Členovia sú volení vo všeobecných voľbách na päť rokov. V čase svojho vzniku pozostávala snemovňa z 50 členov, z ktorých 35 boli grécki Cyperčania a 15 tureckí Cyperčania. Podľa ústavy je pomer členov 70 % gréckych Cyperčanov a 30 % tureckých Cyperčanov. Po odstúpení turecko-cyperských členov v roku 1963 Parlament fungoval len s gréckymi cyperskými členmi.

Súdnictvo
Spravodlivosť vykonáva samostatné a nezávislé súdnictvo na ostrove. Podľa ústavy z roku 1960 a iných platných právnych predpisov boli zriadené tieto súdne inštitúcie: Najvyšší súd republiky, Porotný súd, Okresné súdy, Vojenský súd, Súd pre priemyselné spory, Súdy pre kontrolu nájomného a Rodinné súdy. Najvyšší súd je posledným odvolacím súdom v republike a konečným rozhodcom vo veciach ústavného a správneho práva.

Cyperská politická otázka Cyprus sa stal nezávislou republikou 16. augusta 1960 na základe dohôd z Zürichu a Londýna z roku 1959, ktoré dojednali Grécko, Turecko a Spojené kráľovstvo. Komunity gréckych a tureckých Cyperčanov nezohrali žiadnu podstatnú úlohu pri ich navrhovaní – ani pri navrhovaní ústavy – a nikdy nedostali príležitosť o nich hlasovať. V skutočnosti boli dohody aj ústava rodiacej sa republiky vnútené obyvateľom Cypru.

Ústava zdôraznila rozdiely medzi gréckymi a tureckými Cyperčanmi, čím podporila skôr rozdeľujúce než integračné tendencie medzi týmito dvoma komunitami. Cyperskí Gréci boli odhodlaní posilniť jednotu štátu, ale turecká strana sa snažila o etnickú segregáciu a geografickú separáciu.

Nikózia * Hlavné mesto Nikózia

V rokoch 1963-1967 dochádzalo k sporadickým medzikomunálnym stretom a leteckým útokom a hrozbám invázie zo strany Turecka; Tureckí Cyperčania sa prestali podieľať na vláde. V rokoch 1968-1974 sa konali medzikomunálne rozhovory sponzorované OSN s cieľom dosiahnuť dohodu; medzikomunálne napätie v tomto období ustúpilo a násilie prakticky zmizlo. V rozhovoroch bol zaznamenaný pokrok, ale proces sa skončil v dôsledku tureckej invázie v lete 1974.

Zámienka na inváziu
20. júla 1974 Turecko masívnou vojenskou silou napadlo Cyprus. Zámienkou bol trestný prevrat proti prezidentovi Cypru z 15. júla, ktorý podnietila grécka vojenská junta. Turecko zaviedlo svoj plán na rozdelenie Cypru, čo je cieľ, ktorý Ankara dlhé roky presadzuje. Napriek rýchlemu kolapsu prevratu a obnoveniu legitímnej vlády Cypru Turecko v auguste podniklo druhú vlnu invázie v rozpore s dohodami OSN o prímerí a rozšírilo svoju okupáciu na takmer 40 percent územia republiky.

Vojenská agresia Turecka proti Cypru tragicky pokračuje dodnes. Vojenská okupácia, násilné rozdelenie, porušovanie ľudských práv, masívna kolonizácia, kultúrne ničenie, uzurpácia majetku a etnická segregácia nastolené po vojenskej invázii Turecka zostávajú hlavnými charakteristikami status quo na ostrove.

Turecko, ctižiadostivý člen EÚ, je dnes stále vinné z medzinárodnej agresie proti členskému štátu EÚ a OSN. Toto je určite úplne neprijateľný stav vecí, urážka medzinárodného právneho poriadku a pretrvávajúca hrozba pre regionálnu stabilitu, ktorú treba urýchlene napraviť.

Obyvatelia tohto členského štátu EÚ ešte aj dnes pociťujú hrozné následky invázie a následnej vojenskej akcie Turecka:

  • 36,2 % suverénneho územia Cypru je stále pod nezákonnou vojenskou okupáciou Turecka.
  • Asi 200 000 gréckych Cyperčanov - jedna tretina celkovej populácie - ktorí boli násilne vyhnaní z okupovanej severnej časti ostrova (kde tvorili asi 70 % populácie), je stále zbavených práva na návrat do svojich domovov a majetku.
  • Asi 1400 osôb (medzi nimi niekoľko stoviek civilistov) je stále nezvestných, pričom turecká strana odmieta spolupracovať pri objasňovaní ich osudu.
  • Menej ako 500 gréckych a maronitských Cyperčanov, z 20 000 na konci augusta 1974, zostáva enklávovaných vo svojich dedinách, ktoré sú stále okupované. Títo ľudia žijú v podmienkach útlaku, obťažovania a deprivácie. (Ostatní boli nútení opustiť svoje domovy a stať sa utečencami).
  • 43 000 vojakov z Turecka, ťažko vyzbrojených najnovšími zbraňami, podporovaných leteckou, pozemnou a námornou silou, je nelegálne umiestnených v okupovanej oblasti, čo z nej robí jednu z najviac militarizovaných oblastí na svete.
  • Asi 160 000 osadníkov z Turecka bolo nelegálne dovezených, aby kolonizovali okupovanú oblasť a zmenili demografickú štruktúru Cypru.
  • Podľa zdrojov tureckých Cyperčanov 58 000 zo 116 000 tureckých Cyperčanov emigrovalo z ostrova od tureckej invázie z dôvodu ekonomickej, sociálnej a morálnej deprivácie, ktorá prevláda v okupovaných oblastiach. Počet tureckých Cyperčanov teraz prevyšuje počet vojakov a osadníkov z Turecka o viac ako dva ku jednej.
  • Nelegálna výstavba na grécko-cyperských pozemkoch a nelegálny predaj majetku vo vlastníctve gréckych Cyperčanov, ktorých turecká invázia násilne vyhnala zo svojich domovov, sa zintenzívnili. Toto bezprecedentné uzurpovanie majetku je ďalším flagrantným porušením ľudských práv z tureckej strany.
  • Nezákonný turecko-cyperský režim a Turecko naďalej úmyselne a metodicky ničia helénske a kresťanské kultúrne a historické dedičstvo na okupovanom Cypre.

Medzinárodná reakcia
Séria rezolúcií Valného zhromaždenia OSN a Bezpečnostnej rady OSN, ako aj rezolúcie prijaté mnohými ďalšími medzinárodnými organizáciami, odrážajú všeobecné odsúdenie tureckej invázie a pokračujúcej okupácie časti Cypru; požadovať bezpečný návrat utečencov do ich domovov a vypátranie nezvestných osôb; požadovať stiahnutie cudzích síl a osadníkov z Cypru; a žiadať dodržiavanie ľudských práv všetkých Cyperčanov, ako aj nezávislosť, suverenitu a územnú celistvosť Cypru.

Okrem toho Európsky súd pre ľudské práva uznal vládu Turecka za zodpovednú za hrubé a systematické porušovanie ľudských práv na Cypre. Žiaľ, väčšina uznesení a súdnych rozhodnutí zostáva neimplementovaná, keďže Turecko naďalej odporuje vôli medzinárodného spoločenstva a zásadám právneho štátu. Postupné kolá rozhovorov o vyriešení cyperského problému pod záštitou OSN boli neúspešné.

 

Etnické skupiny
Ľud z Cyprus predstavujú dve hlavné etnické skupiny, grécku a tureckú. Cyperskí Gréci, ktorí tvoria takmer štyri pätiny populácie, pochádzajú zo zmesi pôvodných obyvateľov a prisťahovalcov z Peloponézu, ktorí kolonizovali Cyprus od roku 1200 p.n.l. a asimilovali ďalších osadníkov až do 16. storočia. Pätinu obyvateľstva tvoria tureckí Cyperčania, potomkovia vojakov osmanskej armády, ktorá ostrov dobyla v roku 1571, a prisťahovalcov z Anatólie privezených sultánovou vládou. Od roku 1974 boli na uvoľnenú pôdu privádzaní ďalší prisťahovalci z Turecka, čím sa zvýšila celková pracovná sila.

Jazyky
Jazykom väčšiny je gréčtina a jazykom menšiny turečtina. Existuje tiež malý počet arabsky hovoriacich maronitských kresťanov, ako aj malá skupina, ktorá hovorí arménsky. Každá z týchto skupín má len niekoľko tisíc hovoriacich a väčšinou sú bilingválne, pričom ich druhým jazykom je turečtina alebo gréčtina. Angličtina je široko používaná a zrozumiteľná. Negramotnosť je extrémne nízka, čo je výsledkom vynikajúceho vzdelávacieho systému.

Náboženstvo Grécki Cyperčania sú predovšetkým východní ortodoxní kresťania. Ich cirkev, Cyperská cirkev, je autokefálna, teda nie je pod právomocou žiadneho patriarchu. Toto privilégium udelil arcibiskup Anthemius v roku 488 byzantský cisár Zeno. V Osmanskej ríši bol arcibiskup Cyperskej cirkvi zodpovedný za svetské ako aj náboženské správanie pravoslávnej komunity a dostal titul etnarcha. Tureckí Cyperčania sú sunnitskí moslimovia. Na ostrove sú aj menšie maronitské, arménske, rímskokatolícke a anglikánske kresťanské komunity. Pestrá je aj skladba kostolov, chrámov a mešít.

 5.02.2021

Dánsko

Dánsko, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 4.29.2021

Dominika

Dominika, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 4.26.2021

4.23.2021

Džibutsko

Džibutsko, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 4.20.2021

Egypt

Egypt, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 4.17.2021

Ekvádor

Ekvádor, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 4.14.2021

Eritrea

Eritrea, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 4.11.2021

Estónsko

Estónsko, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 4.08.2021

Etiópia

Etiópia, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 4.05.2021

Fidži

Fidži, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 4.02.2021

Filipíny

Filipíny, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 3.29.2021

Fínsko

Fínsko, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 3.26.2021

Francúzsko

Francúzsko, je štát v západnej Európe. Susediace krajiny sú Andorra, Belgicko, Luxembursko, Monako, Nemecko, Španielsko, Švajčiarsko, Taliansko. Hlavné mesto je Paríž.

Emmanuel Macron * Emmanuel Macron - Prezident Francúzska od 2017

Politika Francúzska stojí na princípe poloprezidentského systému určeného francúzskou ústavou Francúzskej piatej republiky.

REPUBLiKA

Národ sa vyhlasuje za nedeliteľnú, sekulárnu, demokratickú a sociálnu republiku. Ústava stanovuje rozdelenie právomocí a hlása francúzsku oddanosť právam človeka a princípom národnej suverenity, ako ich definuje Deklarácia z roku 1789.

Politický systém Francúzska pozostáva z výkonnej moci, zákonodarnej moci a súdnej moci. Výkonnú moc vykonáva prezident republiky a vláda. Vláda sa skladá z predsedu vlády a ministrov. Predsedu vlády menuje prezident a zodpovedá sa parlamentu. Vládu vrátane predsedu vlády môže odvolať Národné zhromaždenie.

SÚDNiCTVO

Vo Francúzsku sú kariérni sudcovia považovaní za štátnych zamestnancov, ktorí vykonávajú jednu zo suverénnych právomocí štátu, takže na sudcovskú funkciu majú nárok francúzski občania, nie však občania ostatných krajín EÚ. Nezávislý súdny systém vo Francúzsku požíva osobitnú zákonnú ochranu zo strany výkonnej moci. Postupy menovania, povyšovania a odvolávania sudcov sa líšia v závislosti od toho, či ide o riadny alebo administratívny úkon. Menovanie sudcov v súdnictve musí schváliť osobitný senát, Vysoká súdna rada. Po vymenovaní slúžia kariérni sudcovia doživotne a nemôžu byť odvolaní bez osobitného disciplinárneho konania vedeného pred Radou s riadnym procesom.

Ministerstvo spravodlivosti zabezpečuje správu súdov a súdnictva, vrátane vyplácania miezd alebo výstavby nových súdnych budov. Ministerstvo tiež financuje a spravuje väzenský systém. V neposlednom rade prijíma a spracováva žiadosti o prezidentskú milosť a navrhuje legislatívu týkajúcu sa vecí občianskeho alebo trestného súdnictva. Minister spravodlivosti je tiež šéfom prokuratúry, aj keď je to kontroverzné, pretože sa to považuje za konflikt záujmov v prípadoch, ako je politická korupcia voči politikom.

 

MAPA FRANCÚZSKO

 3.23.2021

Gabon

Gabon, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 3.20.2021

Gambia

Gambia, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 3.17.2021

Ghana

Ghana, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 3.14.2021

Grécko

Grécko, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.

 3.11.2021

Grenada

Grenada, je krajina v ____. Susediace krajiny sú ____. Hlavné mesto je ____.