1.10.2020

Svetová zdravotnícka organizácia - WHO

Svetová zdra­votnícka organizácia (angl. World Health Organization WHO) je agentúra OSN, ktorá bola založená v roku 1948 a spája národy, partnerov a ľudí s cieľom podporovať zdravie, udržiavať svet v bezpečí a slúžiť zraniteľným – tak aby každý a kdekoľvek mohol dosiahnuť najvyššiu úroveň zdravia.

WHO

Ústava WHO bola prijatá na medzinárodnej konferencii o zdraví, ktorá sa konala v New Yorku USA od 19. júna do 22. júla 1946, podpísaná 22. júla 1946 predstaviteľmi 61 štátov a nadobudla platnosť 7. apríla 1948. Zmeny a rezolúcie prijaté na 26., 29., 39., a 51. svetovom zdravotníckom zhromaždení nadobudli účinnosť 3. februára 1977, 20. januára 1984, 11. júla 1994 a 15. septembra 2005 a sú zahrnuté v texte ústavy.

Preambula Ústavy
Štáty, ktoré sú zmluvnými stranami tejto ústavy, vyhlasujú tu v súlade s Chartou Organizácie Spojených národov, že nasledujúce princípy sú základnými princípmi - šťastie, harmonické vzťahy a bezpečnosť všetkých národov: Zdravie je stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody a nielen neprítomnosť choroby alebo vady. Užívanie si najvyššieho dosiahnuteľného štandardu zdravia je jedným zo základných práv každého človeka bez rozdielu na rasu, náboženstvo, politické presvedčenie, ekonomické alebo sociálne podmienky. Zdravie všetkých národov je základom pre dosiahnutie mieru a bezpečnosti a závisí od maximálnej spolupráce jednotlivcov a štátov.

Úspech ktoréhokoľvek štátu pri podpore a ochrane zdravia má ho­d­notu pre všetkých. Nerovnomerný vývoj v rôznych krajinách pri podpore zdravia a kontrola chorôb, najmä prenosných chorôb, je bežné nebezpečenstvo. Základný význam má zdravý vývoj die­ťa­ťa; schopnosť žiť harmonicky v meniacom sa celkovom prostredí pre nevyhnutný rozvoj. Rozšírenie zdravotných a psychologických výhod na všetky národy a súvisiace znalosti sú nevyhnutné pre úplné dosiahnutie zdravia. Informovaný názor a aktívna spolupráca zo strany verejnosti sú nanajvýš dôležité pre zlepšenie zdravia ľudí. Vlády majú zodpovednosť za zdravie svojich národov, ktoré možno naplniť len zabezpečením primeraného zdravotného a so­ciál­neho opatrenia.

Akceptujeme tieto zásady a za účelom spolupráce medzi sebou a s ostatnými na podporu a ochranu zdravia všetkých národov, zmluv­né strany súhlasia s touto ústavou a tým zakladá Svetovú zdra­vot­nícku organizáciu ako špecializovanú agentúru v zmysle článku 57 Charty Organizácie Spojených národov. *

* (Článok 57 - Rôzne medzinárodné špecializované organizácie zriadené medzivládnymi dohodami pre široké medzinárodné úlohy v hospodárskej, sociálnej, kultúrnej a výchovnej oblasti, v oblasti verejného zdravotníctva a v ostatných príbuzných odboroch, ako sú bližšie určené v ich ustanovujúcich listinách, uvedú sa do vzťa­hu k Organizácii Spojených národov podľa ustanovenia článku 63. Organizácie, ktoré sa takto uvedú do vzťahu k Organizácii, ďalej sa označujú ako medzinárodné špecializované organizácie).

HLAVNÉ CiELE WHO

Dosiahnutie najvyššej možnej úrovne zdravia pre všetkých ľudí.

ČLENSKÉ ŠTÁTY WHO

Afganistan
Albánsko
Alžírsko
Andorra
Angola
Antigua a Barbuda
Argentína
Arménsko
Austrália
Azerbajdžan
Bahamy
Bahrajn
Bangladéš
Barbados
Barma
Belgicko
Belize
Benin
Bhután
Bielorusko
Bolívia
Bosna a Hercegovina
Botswana
Brazília
Brunej
Bulharsko
Burkina Faso
Burundi
Čad
Česká republika
Chorvátsko
Čierna Hora
Čile
Čína
Cookove ostrovy
Cyprus
Dánsko
Dominika
Dominikánska republika
Džibutsko
Egypt
El Salvador
Ekvádor
Eritrea
Estónsko
Etiópia
Fidži
Filipíny
Fínsko
Francúzsko
Gabon
Gambia
Ghana
Grécko
Grenada
Gruzínsko
Guatemala
Guinea
Guinea Bissau
Guyana
Haiti
Holandsko
Honduras
India
Indonézia
Irak
Irán
Írsko
Island
Izrael
Jamajka
Japonsko
Jemen
Jordansko
Južná Afrika
Južný Sudán
Kambodža
Kamerun
Kanada
Kapverdy
Katar
Kazachstan
Keňa
Kirgizsko
Kiribati
Kolumbia
Komory
Konžská demokratická republika
Kongo
Kórejská ľudovodemokratická republika
Kórejská republika
Kosovo-
Kostarika
Kuba
Kuvajt
Laos
Lesotho
Libanon
Libéria
Líbya
Lichtenštajnsko
Litva
Lotyšsko
Luxembursko
Macedónsko
Madagaskar
Maďarsko
Malajzia
Malawi
Maledivy
Mali
Malta
Maroko
Maršalove ostrovy
Maurícius
Mauritánia
Mexiko
Mikronézia
Mjanmarsko
Moldavsko
Monako
Mongolsko
Mozambik
Namíbia
Nauru
Nemecko
Nepál
Niger
Nigéria
Nikaragua
Nórsko
Nový Zéland
Omán
Pakistan
Palau
Panama
Papua-Nová Guinea
Paraguaj
Peru
Pobrežie Slonoviny
Poľsko
Portoriko
Portugalsko
Rakúsko
Rovníková Guinea
Rumunsko
Rusko
Rwanda
Samoa
San Maríno
Saudská Arábia
Senegal
Seychely
Sierra Leone
Singapur
Slovensko
Slovinsko
Somálsko
Spojené Arabské Emiráty
Spojené kráľovstvo
Spojené štáty americké
Srbsko
Srí Lanka
Stredoafrická republika
Sudán
Surinam
Svazijsko
Svätý Krištof a Nevis
Svätá Lucia
Svätý Tomáš a Princov ostrov
Svätý Vincent a Grenadíny
Sýria
Šalamúnove ostrovy
Španielsko
Švajčiarsko
Švédsko
Tadžikistan
Taiwan
Taliansko
Tanzánia
Thajsko
Togo
Tonga
Trinidad a Tobago
Tunisko
Turecko
Turkménsko
Tuvalu
Uganda
Ukrajina
Uruguaj
Uzbekistan
Vanuatu
Vatikán
Venezuela
Vietnam
Východný Timor
Zambia
Západná Sahara
Zimbabwe


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára