6.14.2020

Rusko

Rusko, je najväčšia kra­jina na svete, časť územia sa nachádza v Eu­ró­pe, časť v Ázii. Susediace krajiny sú Azerbajdžan, Bielorusko, Čína, Estónsko, Fínsko, Gruzínsko, Japonsko, Kazachstan, Kórejská ľud. republika, Litva, Lotyšsko, Mongolsko, Nórsko, Poľsko, Spojené štáty americké, Ukrajina. Hlavné mesto je Moskva.

Vladimir Vladimirovič Putin * Vladimir Vladimirovič Putin - Prezident od 1999

SLOVENSKO VO SVETE - RUSKO

Občan Slovenskej republiky, držiteľ platného pasu, potrebuje na vstup do Ruska vízum. O vízum možno požiadať na veľvyslanectve Ruskej federácie. Slovensko vo svete - svet na Slovensku:

Veľvyslanectvo Ruskej federácie v Slovenskej republike
Konzulárne oddelenie
Telefón: +421 2 544 17 929
Email: konzulat@rusemb.sk

Ruské vízové centrum v Bratislave
Konventná 6, Bratislava
Telefón: +421 2 59 301 080
Email: bratislava@interlinkservice.ru

Slovenské veľvyslanectvo v Rusku
ul. J. Fučíka 17/19
115 127 Moskva
Email: emb.moscow@mzv.sk

Viac info: Ministerstvo zahraničných vecí Ruska

POLiTiKA

Ústava Ruska je základným zákonom Ruskej federácie. Ústava má najvyššiu právnu silu, priamy účinok a platí v celej krajine. Zákony a iné právne akty prijaté v Ruskej federácii nesmú byť v rozpore s ústavou. V súlade s dekrétom prezidenta z 3.7.2020 o oficiálnom uverejnení Ústavy Ruskej federácie v znení neskorších predpisov je jej text uverejnený na Oficiálnom internetovom portáli právnych informácií - pravo.gov.ru.

Preambula ústavy
Nás, mnohonárodnostný ľud Ruskej federácie, spája spoločný osud na našej pôde, presadzovanie ľudských práv a slobôd, občiansky mier a harmónia, zachovávanie historicky vytvorenej štátnej jed­no­ty, založenej na všeobecne uznávaných princípoch rovnosti a seba­ur­če­nia. národov, uctiac si pamiatku našich predkov, ktorí nám odo­vz­dali lásku a úctu k vlasti, vieru v dobro a spravodlivosť, oživiť suverénnu štátnosť Ruska a potvrdiť nedotknuteľnosť jeho demo­kra­tic­ké­ho základu, usilovať sa o blahobyt a prosperity Ruska, vy­chá­dzajúc zo zodpovednosti za našu vlasť voči súčasným a budúcim generáciám, uznávajúc sa za súčasť svetového spoločenstva, prijí­ma­me Ústavu Ruskej Federácie.

Členstvo Ruska v medzinárodných organizáciách OSN, IFC, UNESCO, UNWTO, WHO, WTO...

 

HLAVNÉ MESTO MOSKVA

MoskvaHlavné mesto Moskva

Ako sa o Moskve uvádza v starých kronikách, v roku 1147 princ Jurij Dolgorukij si pozval svojho príbuzného, princa Svyatoslava Olgoviča, aby ho navštívil v Moskve, čo bol malý hrad stratený v bezhraničnom ruskom lese. Tak sa začala história najvýznamnej­šieho politického, hospodárskeho, kultúrneho a vedeckého centra Ruska. V 12. storočí sa Moskva zmenila na pevnosť. V 13. st. to už bolo mesto a v 15. stor. sa Moskva stala hlavným mestom ruského štátu. Dnes sa ocitla Moskva so svojou históriou, architektonickými majstrovskými dielami a nespočetnými umeleckými pokladmi vo víre globálnych prúdov určujúcich svetový vývoj. Ľudia na celom svete prichádzajú, aby boli svedkami nádhery Moskvy a podľahli kúzlu, ktorým hlavné mesto najväčšieho impéria na svete rozhodne disponuje.

Moskva, najväčšie mesto najväčšej krajiny sveta sa nachádza v európskej časti Ruska na rovnomennej rieke Moskva. Aj počtom obyvateľov 13.100.000 je najväčším mestom Európy, je centrom ruského politického, ekonomického, kultúrneho a vzdelávacieho života. Moskva je obľúbeným turistickým centrom Ruska. Kremeľ, Červené námestie, Novodevičij kláštor a kostol Nanebovzatia Panny Márie v Kolomenskoje je zaradené na zoznam svetového dedičstva. Hlavné mesto Moskva je najdôležitejší dopravný uzol, v meste je 6 letísk, 10 železničných staníc, 3 riečne prístavy (riečne spojenie s morami Atlantického a Severného ľadového oceánu). Od roku 1935 funguje metro v Moskve. Moskva je športovým centrom krajiny, v roku 1980 sa v Moskve konali XXII. letné olympijské hry.

Ďalšie mestá v Rusku

PetrohradPetrohrad

Petrohrad (Санкт-Петербург) je druhé najvýznamnejšie ruské mesto po Moskve, ekonomické, priemyselné, vedecké a kultúrne centrum, dopravný uzol na severozápade Ruska, administratívne centrum Leningradskej oblasti a Severozápadného federálneho okruhu. Žije tu približne 5,6 milióna obyvateľov.

Novosibirsk (Новосибирск) je tretie najväčšie mesto v Rusku po Moskve a Petrohrade, je administratívnym centrom Novosibirskej oblasti. Je to najväčšie mesto na Sibíri a administratívne centrum Sibírskeho federálneho okruhu s rozlohou 502,7 km² žije tu vyše 1,6 milióna obyvateľov.

Jekaterinburg (Екатеринбург) je štvrté najväčšie mesto v Rusku po Moskve, Petrohrade a Novosibirsku. Je najväčšie hospodárske, administratívne, kultúrne, vedecké a vzdelávacie centrum Uralu - Sverdlovskej oblasti a celého Uralského federálneho okruhu, s rozlohou 1111,702 km² tu žije približne 1,5 milióna obyvateľov.

Nižný Novgorod (Нижний Новгород) je piate najväčšie mesto Ruska po Moskve, Petrohrade, Novosibirsku a Jekaterinburgu, ležiace v strednom Rusku, administratívne centrum Povolžského federálneho okruhu a regiónu Nižný Novgorod. Druhé najväčšie mesto na rieke Volga s 1,3 milióna obyvateľov.

Ďalšie významné mestá v Rusku s počtom obyvateľov nad jeden milión sú: Kazaň, Čeľabinsk, Omsk, Samara, Rostov nad Donom, Ufa, Krasnojarsk, Voronež, Perm, Volgograd, Krasnodar.

 

MAPA RUSKA

Ruské ToPky
Najvyšší vrch: Elbrus 5642 m n.m. Kaukaz
Podnebie: 4 podnebné pásma, arktické, subarktické, mierne pásmo, subtropické.
Priemerná teplota: +45,5°C júl (Utta ); -50°C január (Sibír).
Vodstvo: Jenisej najvodnatejšia rieka.
Najväčšia rieka: Volga.
More: 12 morí

ViERA, NÁBOŽENSTVO V RUSKU

Rusko je sekulárny štát, kde ústava zaručuje slobodu svedomia, slobodu náboženského vyznania vrátane práva jednotlivo alebo spoločne s inými vyznávať akékoľvek náboženstvo, slobodne si voliť, mať a šíriť náboženské a iné presvedčenie a konať v súlade s ním. Hlavnými náboženstvami zastúpenými v Rusku sú kresťanstvo (hlavne pravoslávne, ale aj katolíci a protestanti), islam, judaizmus a budhizmus, hinduizmus.

Kresťanstvo v kresť. Rusku sú zastúpené všetky tri hlavné smery kresťanstva - pravoslávie, katolicizmus a protestantizmus. Okrem toho existujú vyznávači rôznych nových kresťanských hnutí, kultov a siekt.

Ruská pravoslávna cirkev Pravoslávie, náboženským a právnym základom štruktúry a činnosti je Sväté písmo, ako aj Svätá tradícia, ktoré zahŕňa kánony, liturgické texty, diela svätých otcov, životy svätých, ako aj zvyky Cirkvi. Hlavou je Patriarcha Moskvy a celého Ruska Kirill, sídlom Katedrála Krista Spasiteľa v Moskve.

Katedrála Krista SpasiteľaKatedrála Krista Spasiteľa v Moskve

Rozdiely v cirkevnom živote na Východe a Západe sa prejavili najmä po politickom rozdelení dvoch polovíc Rímskej ríše. Ježiš Kristus stále ostáva ústrednou postavou oboch cirkví, rozdiely sa objavovali od 4. storočia, kedy sa na Západe začali ustanovovať iné obrady a obyčaje aké uctieva východná cirkev, to znamená rozdiely sa týkajú pôstu, sviatosti pomazania a celibátu kléru. V roku 1054 sa konštantínopolský patriarcha Michal vyjadril proti tým novotám rímskeho episkopátu. Preto nariadil bulharskému arcibiskupovi Levovi, aby napísal karhajúci odkaz proti týmto novotám. V reakcii na to západná cirkev požiadala východnú cirkev, aby uznala všetky pápežské dekréty, a po presvedčení, že neuspejú, umiestnili na trón cirkvi svätej Sofie bulu, v ktorej prekliali konštantínopolského patriarchu a s ním celú východnú cirkev. Východ vyhlásil na pápeža kliatbu a odvtedy rímsky episkopát odpadá od jedinej, svätej, katolíckej a apoštolskej Cirkvi Kristovej.

_____

 

ADMINISTRATÍVNE ČLENENIE RUSKA

Ruská federácia je spojenie 89 rozličných subjektov s väčšou či menšou autonómiou, medzi ktorými sú veľké rozdiely nielen čo do rozlohy, počtu obyvateľstva či životnej úrovne, ale aj čo do miery politickej autonómie.

Zoznam republík RF (22)
Zoznam krajov RF (9)
Zoznam oblastí RF (46)
Zoznam autonómnych oblastí RF (4)
Zoznam federálnych miest RF (3)
Zoznam autonómnych oblastí RF (1)

ODKAZY TURIZMUS

 Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára