5.20.2021

Chorvátsko

Chorvátsko, je prímorská kra­jina v strednej Európe. Susediace krajiny sú Slovinsko, Bosna a Hercegovina, Maďarsko, Srbsko, Čierna Hora. Rozloha 56.538 km². Hlavné mesto je Záhreb.

SLOVENSKO vo SVETE

 

POLiTiKA

 

Preambula ústavy

ÚstavaPreambula ústavy

 

HLAVNÉ MESTO ____

 

Ďalšie mestá v

HiSTÓRiA

 

MAPA

 

ADMiNiSTRATíVNE ČLENENiE

 

TURiZMUS

 

KULTúRA

 

ViERA

 

ŽiVOTNÉ PROSTREDiE

 

ZDRAViE

 

DOPRAVA

 

HOSPODÁRSTVO

 

VZDELANiE

 

MÉDiÁ

 

ŠPECiFiKÁCiA

 

OSOBNOSTi

 

SUVENíRY

 

ODKAZY

 

 

 Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára